AllmennhetHelsepersonell
Allergi

Allergi – årsaker, symptomer og behandling

Man som snyter sig

Allergi er en av våre største folkesykdommer, og hver femte nordmann er i dag rammet. De vanligste allergiene er pelsdyr- og pollenallergi, men mange får også plager av midd eller visse næringsmidler. Årsakene til allergi er ikke helt klarlagt, men risikoen for å få allergi øker dersom en eller begge foreldrene har det. Sannsynligvis påvirkes man også av miljøet og livsstilen. 

Allergi skyldes at kroppens immunforsvar overreagerer når det kommer i kontakt med stoffer som egentlig ikke er farlige, f.eks. hudavleiringer fra katt eller pollenkorn som virvler omkring i luften. Disse irriterende stoffene kalles allergener, og kan gi opphav til allergiske symptomer når de fester seg i neseslimhinnen eller i de nedre luftveiene. Allergien kan enten være sesongbunden eller kronisk. Hvis allergien er sesongbunden, oppstår symptomene bare på visse tider av året, mens kronisk allergi gir plager hele året. Pollenallergi er en sesongbunden allergi, mens midd- og pelsdyrallergi gir kroniske allergier. 

Ofte bryter allergien ut i skolealder, men det hender også at voksne blir allergiske. Det er ikke mulig å forebygge allergi, men det finnes mange effektive medisiner som kan lindre symptomene og hjelpe deg å leve et normalt liv til tross for sykdommen. Det er viktig å få bukt med allergien tidlig, ettersom den ellers kan gå over i astma.

Symptomer på allergi 

Allergi kalles også høysnue, fordi symptomene minner om de man får når man er forkjølet. Rennende nese, tett nese, nysing, kløe samt rennende og kløende øyne er vanlige allergisymptomer. Men til forskjell fra en forkjølelse, går ikke allergien over etter noen uker. Et annet tegn på at det dreier seg om allergi, er at man får lange nyseanfall i stedet for noen få nys samt at snørret er flytende og gjennomsiktig. Symptomene oppstår som oftest i løpet av noen minutter etter at man har vært i kontakt med det irriterende stoffet. Langvarig trøtthet er et annet vanlig symptom på allergi. 

Hvis allergien også påvirker luftrøret, kan den forårsake klassiske astmasymptomer som vedvarende hoste, pipende pust og pustenød. Disse plagene blir ofte verre hvis man anstrenger seg eller trener utendørs i pollensesongen. 

Behandling av pollenallergi og annen allergi

En viktig del av allergibehandlingen er å unngå det man er allergisk mot, men det er naturligvis ikke alltid mulig. Da kan det være godt å vite at det finnes legemidler som kan lindre plagene slik at livskvaliteten ikke reduseres. 

For milde og kortvarige plager med pollenallergi og annen allergi, kan man først prøve en reseptfri behandling med antihistamintabletter som motvirker den allergiske reaksjonen i neseslimhinnen. Antihistamintabletter kan hjelpe mot rennende nese, nysing og plager i øynene, men er ikke like effektive mot tett nese. Antihistamin finnes også som nesespray. For mer alvorlige og langvarige symptomer, benyttes ofte nesespray som inneholder såkalte glukokortikoider, dvs. kortisonlignende legemidler. Kortisonet demper inflammasjonen i nesen og hindrer den fra å spre seg. 

Men for mange er det ikke nok med reseptfrie allergimedisiner. Hvis du ikke blir bedre i løpet av et par uker, bør du ta kontakt med legen din. Hvis du ikke er sikker på hva det er som forårsaker allergien, kan det bli nødvendig med en allergiutredning. Legen kan også skrive ut sterkere medisiner. Det finnes en nesespray som kombinerer kortison og antihistamin for en raskere og bedre effekt. Fordelen med et slikt preparat er at det både demper inflammasjonen i nesen og lindrer symptomene raskt. 

Målet med behandlingen er at du skal bli fri for plager og kunne leve et normalt liv til tross for allergien. Hvis du fortsatt har plager selv om du tar allergimedisin, skal du kontakte legen din å be om mer effektiv medisin. Ikke gi opp - det finnes mest sannsynlig en annen behandling som fungerer!

mIcon_quiz

Vet du om du har allergi?

Ta selvtesten vår og finn ut om du har allergien din under kontroll.

Ta testen her!

mIcon_video

Nesten alle gjør feil!

Ikke gjør feilen alle andre gjør. Det å bruke nesespray riktig er faktisk ikke lett. Se denne korte filmen der vi forklarer deg hvordan du skal bruke allergispray riktig.

Hvordan bruke nesespray?