AllmennhetHelsepersonell
Nesespray med antihistamin og kortison

Nesespray med antihistamin og kortison

Det finnes en nesespray til behandling av sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt. 

Den inneholder både antihistamin og kortikosteroid,  azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat. 

Daglig dose er en spray i hvert nesebor to ganger daglig (morgen og kveld). Denne er signifikant mer effektiv enn et nasalt steroid til å redusere både nese- og øyesymptomer.

Denne nesesprayen gir signifikant bedre symptomlindring enn et nasalt steroid ved behandling av allergisk rhinitt.

Dagens behandlingsalternativ er ikke effektiv nok for de fleste pasienter med allergisk rhinitt. Mange pasienter har fortsatt symptomer til tross for en optimal behandling (også når de benytter flere legemidler).

Snakk med legen din om mulige legemidler for deg.

Du kan lese mer om nesespray med antihistamin og kortison her, hvis du arbeider innen helsevesenet.