AllmennhetHelsepersonell
Trøtthet vanlig bivirkning ved allergi

Trøtt av allergien? Da kan det være på tide å bytte medisin

Trøtthet og allergimedisin går iblant hånd i hånd - i alle fall når det gjelder eldre eller første generasjons antihistamintabletter. Men blant nyere medisiner er risikoen for bivirkninger i form av trøtthet betydelig lavere, så du trenger ikke lenger å velge mellom å være trøtt eller å gå rundt med allergiske plager. 

Trøtthet er også et vanlig allergisymptom. Hvis du tar medisin mot allergien og kjenner deg trøtt, kan det være et tegn på at tablettene ikke er tilstrekkelig effektive. Prøv i så fall noe annet eller be legen din om råd. 

Hvorfor blir man trøtt av allergi?

Hvis du er allergisk mot pollen, har du kanskje merket at du blir trøttere på våren når trærne blomstrer som mest. Dette kommer av at immunforsvaret går på høygir når man konstant utsettes for noe man ikke tåler. Men det er ikke alle allergikere som rammes. Pollenallergikere kan også oppleve at det er vanskelig å komme seg unna allergenet, og det utfordrer immunforsvaret. Dessuten må de ofte holde seg innendørs når pollennivået er på sitt høyeste, og det kan også føre til at man kjenner seg slapp og trøtt. Iblant kan man også få hodepine og problemer med konsentrasjonen.

Trøttheten kan også komme av antihistaminene i behandlingen. Når du utsettes for noe du ikke tåler, frigjøres histamin fra reseptorer på såkalte mastceller eller "allergiceller" i kroppen. Antihistaminer hemmer den allergiske reaksjonen ved å blokkere histaminet. Men det er ikke bare mastceller som har reseptorer for histamin - i hjernen finnes f.eks. to andre typer - og eldre antihistamintabletter blokkerer mer eller mindre alle histaminreseptorer. Det fører til at man blir trøtt. Nyere medisiner blokkerer kun histaminet fra allergicellene og gir derfor færre bivirkninger. Men det er individuelt hvordan man reagerer på allergitabletter, og en del kan også kjenne seg trøtt av nyere legemidler. Man kan også behandle med antihistamin lokalt, dvs. direkte i nesen (nesespray) eller øynene (øyedråper).

Bli kvitt trøttheten

Uansett om det er allergien eller medisinen som fører til at du blir trøtt, finnes det råd for å bli bedre:

  • Benytt øyedråper og nesespray hvis du blir trøtt av tabletter. Da får du en lokal behandling og reduserer samtidig risikoen for å bli trøtt. Spør legen din om råd. 
  • Iblant kan det fungere med en annen type allergitablett. Ulike preparater påvirker alle på ulike måter, og du kan ha behov for å teste ut flere før du finner rett medisin for akkurat deg. Ta kontakt med legen din hvis trøttheten ikke blir borte. Det kan nemlig bety at allergien din ikke blir korrekt behandlet og at du trenger en mer effektiv medisin eller en kombinasjon av ulike preparater.
mIcon_quiz

Vet du om du har allergi?

Ta selvtesten vår og finn ut om du har allergien din under kontroll.

Ta testen her!