AllmennhetHelsepersonell
Øyedråper mot allergi

Øyedråper kan hjelpe mot allergi

Irriterte øyne er et vanlig tegn på allergi, og øyedråper kan da benyttes for å lindre plagene. Det finnes flere ulike typer øyedråper, og hvilke som passer best for deg kommer an på hva du er allergisk mot, hvilke symptomer du har og hvor mye hverdagen din påvirkes av symptomene. Øyedråper hjelper kun mot symptomer i øynene, så hvis du i tillegg har allergiske plager i nesen eller luftveiene, kan det være nødvendig å kombinere øyedråper med annen medisin, f.eks. antihistamintabletter eller nesespray.

Ulike øyedråper virker mot ulike symptomer, så les pakningsvedlegget nøye eller spør apoteket om hjelp hvis du er usikker på hvilken du skal velge. Øyedråper som hjelper mot røde øyne gir kanskje ikke like god effekt på kløen. Enkelte øyedråper er reseptfrie, mens andre må skrives ut av lege. En del er hurtigvirkende, mens andre hjelper på lengre sikt. Hvis du allerede har benyttet reseptfrie medisiner som ikke har vært til hjelp et par uker, kan det hende at du har behov for å få mer effektive legemidler fra legen din. Fortell da hvilke medisiner du allerede har prøvd, slik at du kan få noe annet. 

Hvilke øyedråper er rett for meg?

Røde, kløende, rennende og hovne øyne er ofte et tegn på allergi mot pollen, pelsdyr eller midd. Hvis du har milde plager i øynene, kan du først forsøke å legge på kalde kompresser eller skylle dem med saltvannsoppløsning eller kunstig tårevæske. Hvis dette ikke hjelper, kan du kjøpe reseptfrie øyedråper på apoteket. Det er først og fremst to typer øyedråper som benyttes mot allergiske plager. Den ene typen inneholder antihistaminer og den andre kromoner.

Antihistaminer

Hvis øynene dine klør og renner, kan øyedråper med antihistamin hjelpe deg med å bli bedre. Antihistaminer blokkerer effekten av histaminet som frigjøres i øynenes slimhinne når man kommer i kontakt med noe kroppen ikke tåler, noe som hemmer den allergiske reaksjonen. Øyedråper med antihistamin er ofte den behandlingen som først og fremst anbefales mot allergi i øynene. De virker hurtig, vanligvis i løpet av 15 minutter, men effekten sitter ikke i så lenge. Derfor kan du ha behov for å benytte dråpene flere ganger om dagen. 

Antihistamin finnes også som tabletter, nesespray og i flytende form for barn. Hvis man i tillegg lider av symptomer fra nesen, er det ofte behov for å kombinere med en nesespray. Nesespray som inneholder både antihistamin og kortison kan gi effekt på symptomer både fra øyne og nese, og kan dermed redusere behovet av øyedråper. 

Kromoner

Det er ikke helt klarlagt hvordan kromoner fungerer, men sannsynligvis hindrer de mastcellene i øyets slimhinne å frigi histamin og andre betennelsesfremkallende stoffer. Slik bremses den allergiske reaksjonen. Kromoner er ikke hurtigvirkende, så de må tas før man får plager for å oppnå effekt. De kan benyttes flere måneder i strekk, og passer gjerne bra for å forebygge sesongbunden allergi som pollenallergi. Kromoner mot pollenallergi finnes også som nesespray. 

Å bruke øyedråper

Les alltid pakningsvedlegget før du begynner å bruke øyedråper. Instruksjonene kan nemlig variere for de ulike øyedråpene. Hvis det er en lege som har skrevet ut medisinen, skal du følge doseringsanvisningene på etiketten som sitter på pakningen. For reseptfrie øyedråper finner du riktig dosering på pakningen eller vedlegget. 

Mange øyedråper inneholder konserveringsmidler som kan misfarge myke kontaktlinser. Ta derfor ut linsene før du tar dråpene, og vent en stund før du setter dem inn igjen. Hvor lenge du må vente kan variere mellom ulike øyedråper - den informasjonen står gjerne i pakningsvedlegget. Enkelte øyedråper mot allergi skal overhodet ikke benyttes sammen med kontaktlinser. 

Hvis de reseptfrie øyedråpene ikke lindrer symptomene i løpet av et par uker eller hvis du har plager kun i det ene øyet, må du kontakte lege. Fortell da hvilke medisiner du har tatt tidligere og be om å få prøve noe annet. Målet er at du skal bli symptomfri og at din livskvalitet ikke skal reduseres av allergien. 

mIcon_quiz

Vet du om du har allergi?

Ta selvtesten vår og finn ut om du har allergien din under kontroll.

Ta testen her!

Følg oss på Facebook

Følg Allergiguiden på Facebook, der du og andre kan få oppdatert informasjon om allergi, symptomer, behandling og mye mer. Få tips mot DINE allergiplager!

Følg Allergiguiden på Facebook