AllmennhetHelsepersonell
Middallergi

Hva er middallergi?

Middallergi oppstår som oftest allerede i barndommen, og er like vanlig blant jenter som blant gutter. Det er en type allergi som har økt de siste årene, sannsynligvis på grunn av at moderne, energieffektive hus er bedre isolert og dårligere ventilert enn tidligere. Det har skapt et perfekt miljø for midd - en gruppe spindeldyr som er usynlige for øyet og trives i varme, fuktige og mørke miljøer. Midd er vanligst i områder der luftfuktigheten er høy.

Midd lever av hudrester, og trives først og fremst på soverommet der klimaet er gunstig og det finnes mye føde. Men midd i sengen er ikke et tegn på dårlig hygiene eller manglende rengjøring, bare dårlig ventilasjon eller høy luftfuktighet. Foruten husstøvmidd, som lever i senger, stoppede møbler, matter og andre tekstiler, finnes det i tillegg lagermidd og rovmidd. Lagermiddene finnes i støvet i fjøs og kan gi opphav til allergi og astma hos bønder, mens rovmidd benyttes for å bekjempe skadedyr i veksthus. Middallergi kan behandles med allergimedisin, akkurat som annen allergi. Hvis det ikke er nok med reseptfrie alternativer, kan legen din bistå deg med å finne en reseptbelagt behandling som hjelper.

Symptomer på middallergi

Det er middens avføring som kan forårsake allergiske reaksjoner hos mennesker. På den vanlige husstøvmidden har man funnet et titalls ulike proteiner som forårsaker allergier. Som oftest er plagene verst om natten og morgenen, ettersom det er i sengen man kommer i kontakt med midden. Mengden midd kan øke noe på sensommeren og høsten, men ettersom midden finnes i huset året rundt, er middallergi i motsetning til f.eks. pollenallergi ikke sesongbunden. Vanlige symptomer på middallergi er: 

  • Kløe i øynene
  • Eksem
  • Tett nese
  • Nysing og rennende nese 

En mer alvorlig reaksjon kan også føre til astmasymptomer som piping i brystet, pusteproblemer og unormal trøtthet. Ettersom plagene iblant skjules av andre allergier, kan det være vanskelig å oppdage middallergi. For å avgjøre om det er midd som ligger bak dine symptomer, kan legen benytte prikktest, blodprøve og støvprøver fra sengemadrassen. 

Kan man få bort midden fra sengen?

Det er ikke mulig å bli helt kvitt midd i sengen og på andre steder, men med forebyggende tiltak kan man holde mengden midd nede. I Norge kan disse tiltakene ha større effekt enn i land med fuktigere klima. Først og fremst bør man utbedre eventuelle fuktskader og forbedre ventilasjonen. Fukt er det som bidrar mest til at midden trives, og god ventilasjon hjelper for å holde luftfuktigheten nede. Hvis den relative luftfuktigheten er under 40 prosent, er det vanskelig for midden å formere seg. 

Middtrekk på madrassen, puten og dynen kan også redusere mengden middallergen man puster inn i løpet av natten, ettersom beskyttelsen lager en barriere mot allergenet. Middtrekkene finnes i flere ulike materialer, og kan i enkelte tilfeller brukes uten laken og putevar. Bruk helst trekk som har dokumentert medisinsk effekt og blir anbefalt av helsevesenet. Et alternativ til middtrekk er å vaske pute og dyne nøye. Midd dør når de vaskes i en time på 60 grader, men for å få bort allergenene er det også viktig at sengeklærne skylles skikkelig. Sengetepper, pynteputer og kosedyr som ligger i sengen bør også vaskes. 

Hvordan behandles middallergi?

Hvis du til tross for de forebyggende tiltakene har symptomer på middallergi, finnes det medisiner tilgjengelig. Middallergi kan behandles akkurat som katteallergi og hundeallergi, med reseptfrie antihistamintabletter, øyedråper og nesespray med kortison hvis symptomene er milde. Hvis reseptfrie legemidler ikke hjelper, kan legen skrive ut resept på mer effektiv behandling.

mIcon_quiz

Vet du om du har allergi?

Ta selvtesten vår og finn ut om du har allergien din under kontroll.

Ta testen her!

mIcon_nasalspray

Behandle allergien din

Ingen skal behøve å gå rundt å kjenne seg snørrete og trøtt på grunn av allergien sin. Det finnes hjelp å få!

Les mer her