AllmennhetHelsepersonell
Pollenvarsel

Er du på mobil, scroll til høyre for å se hele Pollenvarselet

  Or Hassel Salix Bjørk Gress Burot
ti on ti on ti on ti on ti on ti on
Østlandet med Oslo                        
Sørlandet                        
Rogaland                        
Hordaland                        
Sogn og Fjordane                        
Møre og Romsdal                        
Indre Østlandet                        
Sentrale fjellstrøk i Sør-Norge                        
Trøndelag                        
Nordland                        
Troms                        
Finnmark                        
  Ingen spredning   Beskjeden spredning   Moderat spredning   Kraftig spredning   Ekstrem spredning