AllmennhetHelsepersonell
Pollenvarsel
  Or Hassel Salix Bjørk Gress Burot
ma ma ma ma ma ma
Østlandet med Oslo                        
Sørlandet                        
Rogaland                        
Hordaland                        
Sogn og Fjordane                        
Møre og Romsdal                        
Indre Østlandet                        
Sentrale fjellstrøk i Sør-Norge                        
Trøndelag                        
Nordland                        
Troms                        
Finnmark                        
  Ingen spredning   Beskjeden spredning   Moderat spredning   Kraftig spredning   Ekstrem spredning