Allergi, symptomer og behandling | Allergiguiden
Allergi

Allergi – årsaker, symptomer og behandling

Allergi oppleves som en forkjølelse for mange

 

Allergi er en av våre største folkesykdommer, og minst hver femte nordmann er i dag rammet.1 De vanligste allergiene er pollenallergi, hundeallergi og katteallergi, men mange har også middallergi eller parfymeallergi. Allergi er en form for overømfintlighet i kroppen, og risikoen for å få allergi øker dersom en eller begge foreldrene har det. Sannsynligvis påvirkes man også av miljø og livsstil.2 

Allergi skyldes at kroppens immunforsvar overreagerer når det kommer i kontakt med stoffer som egentlig ikke er farlige, f.eks. pollenkorn eller hudavleiringer fra katt og hund som virvler omkring i luften.2 Disse irriterende stoffene kalles allergener, og kan gi opphav til allergiske symptomer når de fester seg i neseslimhinnen eller i de nedre luftveiene. Allergien kan enten være sesongrelatert eller kronisk. Hvis allergien er sesongrelatert, oppstår symptomene bare på visse tider av året, mens kronisk allergi gir plager hele året. Pollenallergi er en sesongrelatert allergi, mens midd- og pelsdyrallergi gir kroniske symptomer. 

Ofte bryter allergien ut i skolealder, men det hender også at voksne blir allergiske. Det er ikke mulig å forebygge allergi, men det finnes mange effektive medisiner som kan lindre symptomene og hjelpe deg å leve et normalt liv til tross for sykdommen. En god behandling av pollenallergi er et viktig forebyggende tiltak for å forhindre at stadig flere utvikler astma.3

Symptomer på allergi 

Allergi kalles også høysnue, fordi symptomene minner om de man får når man er forkjølet. Rennende nese, tett nese, nysing og kløe, samt rennende og kløende øyne er vanlige allergisymptomer. Til forskjell fra en forkjølelse, går ikke allergien over etter noen uker. Et annet tegn på at det dreier seg om allergi, er at man får lange nyseanfall i stedet for noen få nys, samt at snørret er flytende og gjennomsiktig. Symptomene oppstår som oftest i løpet av noen minutter etter at man har vært i kontakt med det irriterende stoffet. Langvarig trøtthet er et annet vanlig symptom på allergi. 

Hvis allergien også påvirker luftrøret, kan den forårsake klassiske astmasymptomer som vedvarende hoste, pipende pust og pustenød. Disse plagene blir ofte verre hvis man anstrenger seg eller trener utendørs i pollensesongen. 

Behandling av pollenallergi

En viktig del av allergibehandlingen er å unngå det man er allergisk mot, men det er naturligvis ikke alltid mulig. Da kan det være godt å vite at det finnes legemidler som kan lindre plagene slik at livskvaliteten ikke reduseres. 

Målet med behandlingen er at du skal bli symptomfri og kunne leve et normalt liv til tross for allergien. Hvis du fortsatt har plager selv om du tar allergimedisin, skal du kontakte legen din å be om en evaluering av diagnose og behandling.

Les mer her:

Referanser:

1. Undersøkelse utført av YouGov på vegne av Allergiguiden, februar 2016

2. Norsk Helseinformatikk, Allergisk nesetetthet og høysnue, sist revidert 12.08.2020

3. Norges Astma- og Allergiforbund, Ubehandlet pollenallergi kan føre til astma, sist oppdatert 07.05.2019

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

mIcon_quiz

Vet du om du har allergi?

Ta selvtesten vår og finn ut om du kan være allergisk.

Ta testen her!

mIcon_video

Nesten alle gjør feil!

Ikke gjør feilen alle andre gjør. Det å bruke nesespray riktig er faktisk ikke lett. Se denne korte filmen der vi forklarer deg hvordan du skal bruke allergispray riktig.

Hvordan bruke nesespray?

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Viatris-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  29.09.2022