Er jeg allergiske eller ikke? | Allergiguiden
Hvordan vet jeg om jeg har allergi

Mistenker du at du har allergi? Ta en allergiutredning!

prikktest

Ta en prikktest for å se om du er allergisk

Hvis du mistenker at du har allergi, er det viktig å ta symptomene på alvor. Du bør kontakte lege for å få en sikker diagnose slik at du kan få riktig behandling. Da blir det avklart hva du er overfølsom mot og hvilke allergener du faktisk bør unngå for at du skal bli bra. Bestill time hos legen din.  hvis du mistenker at du er allergisk. 

Diagnose ved hjelp av prikktest

Det første legen din vil vite, er "sykdomshistorien". Legen ønsker f.eks. å få vite hvilke symptomer som vanligvis forekommer, når de oppstår og om det finnes allergi i familien. På bakgrunn av dette blir det avgjort om det er nødvendig med en allergiutredning med blodprøve og eventuelt en prikktest.1

Som oftest må man ta en prikktest for å finne ut nøyaktig hvilket stoff som forårsaker allergien. Da drypper man ulike allergifremkallende stoffer (allergener) på underarmens innside. Så prikker man dråpene og huden med en lansett (det gjør ikke vondt). Hvis man er allergisk mot det aktuelle allergenet, vil det i løpet av 15 minutter oppstå en allergisk, lokal hudreaksjon med rødhet og hevelse.2 Iblant tas det også blodprøver for å utrede allergien. 

Hvis du får en allergidiagnose, er det godt å vite at det finnes ulike behandlinger som lindrer symptomene. Få hjelp av legen din hvis du ikke blir kvitt symptomene. Det er mulig å bli symptomfri ved hjelp av effektiv behandling.

Les mer om allergitester her:

Referanser:

1. LHL Astma og Allergi, Allergitester og diagnose, sist oppdatert
18.02.2020

2. Store medisinske leksikon, Prikktest, sist oppdatert 04.05.2020

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

mIcon_quiz

Vet du om du har allergi?

Ta selvtesten vår og finn ut om du kan være allergisk.

Ta testen her!

Flg oss p Facebook

Følg oss på Facebook

Følg Allergiguiden på Facebook, der du og andre kan få oppdatert informasjon om allergi, symptomer, behandling og mye mer. Få tips mot DINE allergiplager!

Følg Allergiguiden på Facebook

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Viatris-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  23.11.2023

NON-2023-7724