Astma og allergi | Allergiguiden
Astma og allergi

Astma og allergi går "hånd i hånd"

Loading the player...

Det er ikke uvanlig at personer med allergisk rhinitt (høysnue) kan få problemer med astma når de kommer i kontakt med et stoff de ikke tåler. En allergisk astma utløses og/eller forverres ofte av allergener som pollen, hunder, katter, midd eller visse næringsmidler1. Astma og allergi går med andre ord ofte "hånd i hånd", spesielt når det gjelder astma og allergi hos barn. Hvis du tar medisin mot enten astma eller allergisk rhinitt, men likevel ikke er symptomfri, kan det tyde på at du enten ikke får riktig behandling eller at du kanskje har den andre sykdommen. Da er det viktig at du kontakter lege, som kan gjøre en skikkelig allergiutredning. Du skal ikke akseptere at plagene kommer og går - det kan hende at du har behov for behandling av begge sykdommene for å bli symptomfri. 

Allergisk rhinitt og astma

Allergisk rhinitt er en betennelse i nesens slimhinner,2 som forårsakes av kontakt med stoffer som man er overfølsom mot, såkalte allergener. Betennelsen fører til symptomer fra nesen som rennende nese, tett nese, nysing og kløe. Dessuten er det vanlig å få plager, med øynene kan klø, bli røde, hovne opp og renne, og luftveiene kan gi plager i form av astma.3  

Allergisk rhinitt kan være sesongbunden, for eksempel hvis man er allergisk mot bjørke- eller gresspollen, eller kronisk hvis man er allergisk mot pelsdyr eller midd. En del plages av rhinitt året rundt uten at de er allergiske - det kalles for ikke-allergisk rhinitt4. Hvis du foruten symptomer i nesen får hoste og pusteproblemer når du kommer i kontakt med allergener, kan det bero på at allergien din forårsaker astma.

For at din rhinitt ikke skal føre til astma, er det best å forebygge allergiske reaksjoner ved å unngå kontakt med de stoffene du er overfølsom mot.3 Uansett hvilken type rhinitt du har, er det bra å skylle nesen med saltvannsoppløsning. For lettere plager finnes det reseptfrie antihistamintabletter og nesespray med kortison til salgs på apoteket, og de skal tas hver dag for best effekt. For mange er dette derimot ikke nok. Hvis plagene fortsatt ikke forsvinner, er det derfor viktig å kontakte en lege som kan gi deg nesespray som kun finnes på resept.5 Ved særlig sterk allergisk rhinitt kan det bli aktuelt med allergivaksinering, der allergenet over lengre tid injiseres i større og større doser for at kroppen gradvis skal venne seg til det.6

Astma og allergi hos barn

Allergisk astma, eller såkalt atopisk astma, er den vanligste typen astma hos barn og ungdom. Den vanligste grunnen til at man får allergisk astma er at en eller begge foreldrene også har det.7 Så mange som 80 prosent av alle med astma kan ha høysnue i tillegg, og mange med høysnue kan ha en udiagnostisert astma. Resultater fra den store Miljø- og barneastmastudien ved Ullevål universitetssykehus (1992-2004), som har fulgt nærmere 4000 barn i Oslo fra to års alder, viser at 20 % av barna har eller har hatt astma innen ti års alder. Forekomsten av astma blant voksne ligger på ca. 8 %.7   

Astma er en kronisk infeksjon i luftveiene som fører til at luftrørenes slimhinner hovner opp. Sykdommen viser seg blant annet ved at man får pusteproblemer, kronisk hoste og hvesende og pipende pust.7 Hvis du har allergisk astma, betyr det at ditt immunforsvar overreagerer på visse stoffer som egentlig ikke er farlige, for eksempel pelsdyr, pollen, midd eller visse næringsmidler.1 Når du kommer i kontakt med stoffene du ikke tåler, kan det foruten allergiske reaksjoner som rennende og kløende øyne, høysnue og nysing føre til astma. Det betyr at du i tillegg til din astmabehandling kan ha behov for behandling mot din allergi i nesen for å bli kvitt symptomene.

Hvordan vet jeg om jeg har astma, allergi eller begge to?

Ettersom astma og allergi ofte hører sammen, kan legen din måtte gjøre en utredning av dine symptomer. Utredningen baseres delvis på symptomene, din sykdomshistorie, ditt hjemmemiljø og en helseundersøkelse og delvis på en rekke tester som legen kan gjøre.

Allergiutredning

Allergi testes normalt med prikktest, blodprøve eller matvareprovokasjon. En prikktest innebærer at ulike allergener dryppes på huden på underarmen, hvorpå en sykepleier stikker et lite hull i huden med en nål ved hver dråpe. En allergisk reaksjon viser seg som regel ved at området med et allergen blir rødt, hovner opp eller begynner å klø.8 En blodprøve kan vise om kroppen har forhøyde nivåer av allergiantistoffer, det vil si det som setter i gang en allergisk reaksjon. Ved en matvareprovokasjon skal man spise små mengder av matvaren man mistenker er årsaken til allergien for å se om man får en allergisk reaksjon.9

Astmautredning

Astma kan utredes ved hjelp av en PEF-måler som tester din maksimale utåndingsstrøm. Det er også vanlig at legen gjør mer avanserte lungefunksjonstester med et spirometer.10 Et spirometer kan måle flere lungefunksjoner og gir mer utførlig informasjon enn PEF-måleren. 

Les mer om andre allergityper:


Referanser:


1. NHI.no Pro, Astma og Allergi, sist revidert 31.05.2023

2. Norsk Helseinformatikk, Allergisk nesetetthet og høysnue, sist oppdatert 14.10.2021

3. Norsk Helseinformatikk, Astma og allergi, sist oppdatert 31.05.2023

4. NHI.no, Helårsplager fra nesen - ikke-allergisk rhinitt, sist revidert 02.09.2022

5. Norsk legemiddelhåndbok, T9.1.1 Allergisk rhinitt, publisert oppdatert 22.11.2020

6. Norsk Helseinformatikk, Allergivaksinering, sist oppdatert: 08.03.2022

7. Norges Astma- og Allergiforbund, Fakta om astma, sist oppdatert 02.03.2023

8. Oslo Universitetssykehus, Allergitest (prikktest), sist lest 06.02.2022

9. Helse Nord-Trøndelag, Matvareprovokasjon, sist oppdatert 21.09.2020

10. Norsk Helseinformatikk, Diagnostikk av astma, Ssist revidert:oppdatert 14.05.2021

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

mIcon_quiz

Vet du om du har allergi?

Ta selvtesten vår og finn ut om du kan være allergisk.

Ta testen her!

Les mer

Behandle allergien din

Ingen trenger å akseptere følelsen av å være snørrete og trøtt på grunn av allergien sin. Det finnes hjelp å få!

Les mer

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Viatris-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  23.11.2023

NON-2023-8503