Pollenallergi | Allergiguiden
Pollenallergi

Pollenallergi

Hvis du ofte er tett i nesen, nyser og har kløende og irriterte øyne om våren og i sommerhalvåret, kan det hende du har pollenallergi. Pollenallergi har økt de siste 20 årene, og i dag er minst hver femte nordmann rammet.1 Luftveisallergier oppstår oftest i 8 – 12 års alder, men mange vokser allergien av seg etter noe år. Det ser imidlertid ut til å være en tendens at stadig flere utvikler luftveisallergi senere i livet, og at den varer lengre. Noen få får sterke symptomer både av pollen, midd og dyr livet ut.2

Pollenallergi skyldes at man reagerer allergisk på visse proteiner som finnes i noen pollentyper

De pollentypene som har størst betydning ved allergi i Norden kommer fra tresortene bjørk, or og hassel, fra forskjellig type gress og fra ugressplanten burot. Dette er vindbestøvede planter med lette pollen som kan drive langt med vinden. I tillegg kommer pollen fra Salix (selje, pil og vier). Pollen fra Salix spres hovedsakelig med insekter, ved store mengder også med vinden. Pollenallergi skyldes at man reagerer allergisk på visse proteiner som finnes i noen pollentyper.3

Forskerne vet ikke sikkert hva som forårsaker pollenallergi, men risikoen for å bli rammet øker hvis en eller begge foreldrene har allergi. Hvis en av foreldrene er allergisk, er sjansen for at barnet skal utvikle allergi ca. 40%.2 Der begge foreldrene har allergi, er risikoen ca. 60 - 80%.2 Hvis du mistenker at du er allergisk mot pollen, er det viktig å ta kontakt med lege for å få utredet dine plager. Pollenallergi kan ikke forebygges helt, men det finnes forebyggende tiltak du kan gjøre for å bli bedre, og med riktig behandling trenger ikke livskvaliteten bli dårligere i pollensesongen. 

Symptomer på pollenallergi

Pollenallergi oppstår når immunforsvaret overreagerer på pollen i luften og danner antistoffer som fester seg på såkalte mastceller i slimhinnene i nese, luftrør og øyne. Mastcellene inneholder histamin og andre irriterende stoffer som frigjøres når pollenkorn pustes inn i kroppen, noe som fører til allergiske symptomer. Pollenallergi kan iblant forveksles med en langvarig forkjølelse fordi symptomene kan være like, men det finnes også viktige forskjeller.4 

Symptomer

Pollenallergi

Forkjølelse

Nese og hals

Nesen klør, renner og er tett. Klar væske fra nesen. Nyseanfall med mange nys på rad. Kløe i halsen.

Nesen renner og er tett. Snørret blir ofte tyktflytende etter en stund. Sporadisk nysing. Vondt i halsen.

Øyne

Hovne, kløe, røde, irriterte

Kroppstemperatur

Som regel ingen feber

Lav feber kan forekomme

Varighet

Kan vare i flere uker, gjentar seg hvert år

Går ofte over av seg selv i løpet av en uke

Luftveisallergi kan også medføre hodepine og at man kjenner seg trøttere enn vanlig når det er mye pollen i luften. En del får dessuten hoste og irritasjon i luftveiene, noe som kan tyde på at man har astma. Da er det ekstra viktig å søke legehjelp for å få bukt med symptomene, siden ubehandlet astma kan føre til langvarige plager i luftveiene. Ca. 15–30% av pollenallergikerne har astma.5 Astmaplagene blir som oftest verre de dagene det er mye pollen i luften.

Hvis man har pollenallergi, er det vanlig at man også blir overfølsom mot enkelte matvarer, som epler, steinfrukter, jordbær, selleri og nøtter. Dette kalles for kryssallergi. Vanlige symptomer ved kryssallergi er at leppene kan hovne opp og at det klør i halsen. Det er ikke alle pollenallergikere som får disse kryssreaksjonene, men det kan likevel være lurt å kjenne til dem.

Hvor lenge varer pollensesongen?

Pollensesongen i Norge varierer fra år til år, men den kan starte så tidlig som i slutten av januar6 og vare helt til starten av september. Sesongen blir gjerne delt inn i perioder, fordi forskjellige pollentyper blomstrer på ulike tidspunkter. Om man er allergisk tidlig på våren, kan det eksempelvis være pollen fra or og hassel som er årsaken. Disse trærne blomstrer tidlig på året. Sent på våren er det vanlig å få symptomer fra bjørkepollen. Midt på sommeren er det gjerne gresspollen som er det store problemet, og på slutten av sommeren kommer pollen fra burot. Alm, ambrosia, bøk, eik, groblad, selje og pil er andre eksempler på trær og planter som gir fra seg allergifremkallende pollen. Til og med sporer fra bregner, sopp og mose kan fremkalle allergi og astma.

Å leve med pollenallergi

Milde symptomer på pollenallergi kan ofte behandles med reseptfrie legemidler som allergitabletter og nesespray med kortison. For de som har moderate til alvorlige symptomer gir derimot denne behandlingen ikke tilstrekkelig hjelp, og da er det viktig å ta kontakt med lege. Legen kan utrede allergien og skrive ut reseptbelagte legemidler som reduserer symptomene mer effektivt Hvis man har alvorlige symptomer til tross for behandlingen, kan man få tilbud om allergivaksinasjon.7  

Det finnes enkelte ting du kan gjøre selv for å lindre symptomene slik at livskvaliteten blir bedre, også i pollensesongen:

·         Vær forberedt - husk å ta medisinene dine.

·         Følg med på pollenspredningen - tilpass aktivitetene og medisineringen deretter.

·         Luft huset om morgenen, kvelden og etter at det har regnet, for da er pollennivået i luften som oftest på sitt laveste.

·         Vær ekstra nøye med å holde soverommet rent. Hold døren stengt slik at pollen som er i huset ikke kommer inn på soverommet - sett eventuelt inn en luftrenser.

·         Bytt laken ofte og vask håret før du går og legger deg - da tar du ikke med deg pollen i sengen.

·         Steng ventilasjonsluker.

·         Unngå å tørke klesvasken utendørs om våren og sommeren.

·         Unngå kontakt med husdyr, siden de ofte har pollen i pelsen.

·         Klipp gresset før det blomstrer og lek ikke på nyklippet gress.

·         Skyll nesen med vann eller saltvannsoppløsning for å få bort pollen i nesegangen.

·         Tren innendørs når det er mye pollen i luften.

·         Hvis behandlingen ikke hjelper - ta kontakt med legen for å få en annen type behandling.

Les mer om andre allergityper:

Referanser:

1. Undersøkelse utført av YouGov på vegne av Allergiguiden, februar 2016

2. Norges Astma- og Allergiforbund, Fakta om allergi, sist oppdatert 27.04.2021

3. Norges Astma- og Allergiforbund, Pollenvarsel

4. Klikk.no, Er du allergisk eller forkjølet? ,sist oppdatert 30.04.2018

5. Norges Astma- og Allergiforbund, Fakta om pollenallergi, sist oppdatert 27.04.2021

6. Norges Astma- og Allergiforbund, I dag er årets rekordpollensesong over! Sist oppdatert: 24.04 2018

7. Norsk legemiddelhåndbok, T9.1.1 Allergisk rhinitt, sist oppdatert 22.11.2020

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonellSe informasjonsfilm om allergener
Play Video

mIcon_quiz

Vet du om du har allergi?

Ta selvtesten vår og finn ut om du kan være allergisk.

Ta testen her!

Les mer

Behandle allergien din

Ingen trenger å akseptere følelsen av å være snørrete og trøtt på grunn av allergien sin. Det finnes hjelp å få!

Les mer

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Viatris-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  29.09.2022