Bivirkninger ved allergimedisiner – Allergiguiden
Bivirkninger ved allergimedisiner

Bivirkninger ved allergimedisiner

Som med alle medisiner har også allergimedikamentene bivirkninger. Før medisinene ble godkjent til bruk er de testet vitenskapelig i kliniske studier som er godt dokumentert. Balansen mellom effekt og bivirkninger skal alltid være til pasientenes fordel. Det er det som ligger til grunn for alle godkjenninger av medisiner i Norge.1

Som alle andre medisiner kan også allergimedisiner ha bivirkninger

I de kliniske undersøkelsene ble rapporterte bivirkninger registrert. De mest vanlige bivirkningene som ble registrert er listet opp som «vanlige» eller «svært vanlige» under hvert enkelt medikament på felleskatalogen.no.

Nedenfor på denne siden har vi samlet disse vanlige og svært vanlige bivirkningene for de allergimedisinene som er nevnt på en oversikt laget av Norges Astma- og Allergiforbund.2

Vi har også hentet noen opplysninger fra LHL Astma og allergi om hva du bør tenke på ved bruke av noen allergimedisiner.3

Husk at du alltid må lese pakningsvedlegget før du bruker medisinen.

Gi beskjed til legen

Om du opplever noen av de nevnte bivirkningene må du ta kontakt med legen din. Hun eller han kan gjøre en medisinsk forsvarlig vurdering av hvordan du skal forholde deg til den videre behandlingen. Resultatet kan være at du skal bytte til en annen medisin som kanskje fører til mindre av de bivirkningene som plager deg.

Det kan også hende at du opplever annet ubehag eller plagsomme symptomer som ikke er nevnt i pakningsvedlegget, men som du mistenker har med allergimedisinen å gjøre. Da må du snakke med legen din om det. Det er viktig at alle bivirkninger blir rapport.

Bivirkninger av allerginesesprayer4

Neseblod, hodepine, sår i nesen, tørre slimhinner, irritasjon i nesen og svelget, ubehag og smerter i svelget, ubehagelig smak og lukt, hoste, betennelser i bihuler og øvre luftveier. Nesespray som inneholder samme stoffer som allergitabletter kan også føre til kvalme, svimmelhet og søvnighet.

Bivirkninger av allergitabletter5

Trøtthet, søvnighet, døsighet, munntørrhet, hodepine, kvalme, magesmerter, svimmelhet og betennelse i svelget. Det er registrert feber, diare, oppkast, forstoppelse og søvnforstyrrelse hos barn.

Noen allergitabletter skal tas før mat, noen skal tas sammen med mat og andre igjen uten mat. Noen inneholder også laktose.

Hvis du tar tabletter som en del av allergivaksinasjon kan du oppleve lokale allergiske reaksjoner i munnen, stort sett milde til moderate.

Bivirkninger av øyedråper6

Irritasjon, svie, tørrhet, kløe, rødhet eller lett smerte i øynene; tåkesyn, hodepine, smaksforstyrrelser, tørrhet i nesen og tretthet.

Bruker du kontaktlinser må du ta dem ut før du drypper øynene og vente i 15 minutter før du setter dem på igjen. Noen øyedråper kan føre til at myke linser blir misfarget.

Bivirkninger av allergisprøyter7

Allergivaksinering kan gi bivirkninger som tett nese, kløe i øyne og svelg. Det første døgnet etter injeksjon kan du også oppleve lokale hevelser i huden. Du bør unngå anstrengende fysisk aktivitet i 24 timer.

I sjeldne tilfeller kan man oppleve alvorlige, eventuelt livstruende, symptomer i form av pustebesvær eller allergisjokk. Derfor skal du alltid vente i 30 minutter på behandlingsstedet etter at siste dose er gitt.

Referanser

1 Legemiddelindustrien, Overvåking av bivirkninger, Sist oppdatert 2019

2 Norges Astma- og Allergiforbund, Undersøkelse og behandling, Sist oppdatert: 10.06 2011 (februar 2019)

3 LHL Astma og allergi, Medisiner mot allergi, Sist oppdatert: 09.12 2015

4 Norges Astma- og Allergiforbund, Undersøkelse og behandling, Sist oppdatert: 10.06 2011 (februar 2019) og LHL Astma og allergi, Medisiner mot allergi, Sist oppdatert: 09.12 2015

5 Norges Astma- og Allergiforbund, Undersøkelse og behandling, Sist oppdatert: 10.06 2011 (februar 2019) og LHL Astma og allergi, Medisiner mot allergi, Sist oppdatert: 09.12 2015

6 Norges Astma- og Allergiforbund, Undersøkelse og behandling, Sist oppdatert: 10.06 2011 (februar 2019) og LHL Astma og allergi, Medisiner mot allergi, Sist oppdatert: 09.12 2015

7 Norges Astma- og Allergiforbund, Undersøkelse og behandling, Sist oppdatert: 10.06 2011 (februar 2019) og LHL Astma og allergi, Medisiner mot allergi, Sist oppdatert: 09.12 2015

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Mylan - Better Health for a Better World

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  02.07.2020