Dårlig kontrolelrt allergi kan gi astma | Allergiguiden
Dårlig kontrollert allergi kan gi astma

Dårlig kontrollert allergi kan gi astma

Dårlig kontrollert allergi kan gi astma

Skrevet av professor, dr. med. Sverre Steinsvåg som er overlege ved ØNH-avdelingene, Sørlandet sykehus og Haukeland Universitetssjukehus, og professor ved Universitetet i Bergen

Nesen og lungene har tradisjonelt blitt definert som to separate organer. Ny kunnskap viser imidlertid at de både anatomisk-fysiologisk, epidemiologisk, patofysiologisk og terapeutisk har mange fellestrekk og er tett knyttet sammen:

 • Slimhinnene som kler øvre og nedre luftveier er identiske.
 • En åpen nese er en forutsetning for god lungefunksjon. Luften som passerer nesen på vei ned i lungene blir varmet, renset, fuktet og tilført nitrogenmonoksyd. Dette gir lungene optimale arbeidsforhold. Mangel på nesepusting gir lungene tilsvarende redusert beskyttelse mot sykdom.
 • Øvre og nedre luftveier utsettes i stor grad for de samme meteorologiske, miljømessige og toksiske påvirkningene.
 • 40–60 % av de med rhinitt har også astma.
 • Ca. 90 % av de med astma har også rhinitt. 
 • Ca. 75 % av pasientene med KOLS har symptomer fra nesen.
 • Hos pasienter med astma vil samtidig sykdom i bihulene forsterke lungeproblemene.
 • Det er ofte en tidsmessig sammenheng mellom rhinitt og astma. Mange debuterer med sykdom i nesen, og så kommer lungeproblemene noen år senere.
 • Hos astmatikere er øvre luftveier trangere enn hos personer uten astma. Dette innebærer at pasienter med astma i større grad enn andre er munnpustere.
 • Astmatikere har en annen opplevelse av nesen enn personer uten astma. Dette bidrar også til munnpusting og dårligere forhold for lungene. 

Må se øvre og nedre luftveier i sammenheng

Dette er bakgrunnen for at vi i moderne medisin snakker om ”to organer – en luftvei”, ”the united airways”, eller ”the unified airways”. I dette ligger at vi må se øvre og nedre luftveier i sammenheng når vi utreder og behandler sykdom i luftveiene.

Mer helhetlig behandling

Diagnostisk innebærer dette at pasienter som primært oppsøker lege med et øvre luftveisproblem også bør vurderes i forhold til om det kan være sykdom i de nedre luftveiene. På samme måte bør det hos pasienter som primært oppsøker lege med et nedre luftveisproblem også vurderes om det kan være sykdom i de øvre luftveiene.

”To organer – en luftvei” innebærer at en må utnytte mulighetene i at medisinsk og kirurgisk behandling av øvre luftveier kan ha positive effekt på hele luftveissystemet. 

 • Lokale nasale steroider reduserer inflammasjon både i nese og lunger.
 • Antihistaminer har gunstig effekt både på allergisk rhinitt og allergisk astma, dels via reseptorblokade, dels via antiinflammatoriske mekanismer.
 • Leukotrienantagonister, eventuelt kombinert med antihistaminer, har gunstig effekt både på rhinitt og astma.
 • Allergenspesifikk immunterapi reduserer allergisk inflammasjon både i nese og lunger.
 • Fjerning av falske polypper og halsmandler kan redusere astmaproblemer hos barn.

Kirurgisk behandling av kronisk bihulebetennelse og nesepolypper har positiv effekt på obstruktiv lungesykdom.

Skrevet av professor, dr. med. Sverre Steinsvåg som er overlege ved ØNH-avdelingene, Sørlandet sykehus og Haukeland Universitetssjukehus, og professor ved Universitetet i Bergen

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Viatris-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  23.11.2023

NON-2023-8637