Klimaendringer øker allergiplagene | Allergiguiden
Klimaendringer øker allergiplagene

Klimaendringer øker allergiplagene

Mer luftforurensning og klimaendringer kan allergisymptomene forverres

Klimaendringer gjør at vi må belage oss på en lenger og mer intens pollensesong i årene som kommer.1 I tillegg kan et varmere klima føre til at en ny pollenproduserende plante etablerer seg i Norge.2

Avdelingsleder ved øre-nese-hals-avdelingen ved Sørlandet sykehus og professor ved Universitetet i Bergen, Sverre Steinsvåg, påpeker at allergi bør vies betydelig mer oppmerksomhet.

– Måten vi lever på, med redusert kontakt med mikrober, mangel på D-vitamin og klimaendringer, gjør at vi er mer utsatt for allergi enn tidligere. European Academy of Allergy and Clinical Immunology spår at halvparten av den europeiske befolkningen vil ha allergiske plager innen 2025, sier Sverre Steinsvåg, før han legger til:

– Forekomsten av allergi er allerede økende, og i tillegg har mange pasienter lavere toleransegrense for hva kroppen tåler enn tidligere. Det er derfor viktig at det rettes oppmerksomhet mot allergi hele året, og ikke bare i pollensesongen.

Nye plantevekster skaper utfordringer
Ragweed, eller beiskambrosia som det heter på norsk, er en plantevekst som har spredt seg fra Nord-Amerika til Europa gjennom import av fuglefrø.2 Planten er svært potent og produserer mye pollen som spres effektivt med vinden inntil 100 meter.2 Pollenallergikere kan derfor reagere kraftig på pollen fra beiskambrosia, og i tillegg til luftveisplager kan eksponering føre til hudplager.2

Beiskambrosia er allerede observert flere ganger i Norge det siste tiåret, men har ikke klart å overvintre eller formere seg videre med frø. Det nordligste stedet en vet planten vokser og setter frø i dag er i Sør-Sverige, men når klimaet blir varmere er det god grunn til å frykte at planten vil kunne slå rot også her i Norge. Planten produserer pollen helt ut i september, noe som betyr at pollensesongen kan bli betydelig forlenget for mange allergikere i fremtiden.2

Når temperaturen stiger, utvides også områdene hvor trærne trives.3 Siden 80-tallet har det vært en dobling av bjørkeskogen i Norge, noe som både skyldes et varmere klima og mindre avskoging.3 Når temperaturene stiger flyttes også tregrensen stadig oppover.3 Dette betyr blant annet at allergikere i fremtiden må se opp for bjørketrær i høyereliggende strøk hvor det tidligere har vært lite eller ingen pollenspredning.4

Få riktig behandling
En undersøkelse gjennomført av analysebyrået YouGov for Allergiguiden viser at mer enn én av tre stadig går med allergilignende symptomer som tett nese og kløende øyne.5 Dette er symptomer som lett forveksles med en forkjølelse, og det er derfor sannsynlig at flere går med allergi uten å være klar over det.6 Steinsvåg oppfordrer deg til å oppsøke lege dersom du er i tvil.

– Med økende eksponering for pollen blir det enda viktigere å ta symptomene på alvor og bli foreskrevet riktig behandling. Med riktig medisinering kan du lindre symptomene og få mest mulig ut av hverdagen, sier Steinsvåg. 

Les også: Forskjell på forkjølelse og allergi?

Vi gir deg noen gode råd til hvordan du møter fremtidens pollenutfordringer:

  • Rådfør deg med legen og sørg for at du bruker medisinen som passer deg best.
  • Medisiner virker forebyggende, og det er anbefalt å starte behandlingen minst én uke før pollenspredningen.
  • Følg med på pollenvarselet. Da har du oversikt over hvordan spredningen er i ditt distrikt og varslingen kan si noe om hvor sterke symptomer du kan forvente.9

Les også: Hvilke pollentyper reagerer jeg på? Se oversikt her:

 

Referanser:

  1. Norges Astma- og Allergiforbund, Ny rapport om helsekonsekvenser ved klimaendringer sist oppdatert 21.09.2016
  2. Lommelegen, Ragweed kan komme til Norge. Dette bør pollenallergikere vite, sist toppdatert 08.05.2020
  3. Norges Astma- og Allergiforbund, Bjørkeskogens utbredelse - et pollenproblem, sist oppdatert 18.10.2016
  4. Bjerknessenteret for klimaforskning, Når trærne får vinger, sist publisert 23.05.2018
  5. Undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Allergiguiden, 2019
  6. Norges Astma- og Allergiforbund, Fem tegn på pollenallergi, sist oppdatert 11.03.2021

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Viatris-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  29.09.2022