Klimaendringer øker allergiplagene | Allergiguiden
Klimaendringer øker allergiplagene

Klimaendringer øker allergiplagene

Mer luftforurensning og klimaendringer kan allergisymptomene forverres

Klimaendringer gjør at vi må belage oss på lengre og mer intense pollensesonger i årene som kommer1. Et varmere klima vil samtidig føre til at nye former for pollenproduserende planter etablerer seg i Skandinavia1. Dette er dystre spådommer for allergikere.

Pollenallergi er den vanligste kroniske sykdommen i Europa og studier viser at andelen rammende øker2. Med mer luftforurensning og klimaendringer kan også allergisymptomene forverres i fremtiden2. Avdelingsleder ved øre-nese-hals-avdelingen ved Sørlandet sykehus og professor ved Universitetet i Bergen, Sverre Steinsvåg, påpeker at allergi bør vies betydelig mer oppmerksomhet.

– Måten vi lever på, med redusert kontakt med mikrober, mangel på D-vitamin og klimaendringer, gjør at vi er mer utsatt for allergi enn tidligere. European Academy of Allergy and Clinical Immunology spår at halvparten av den europeiske befolkningen vil ha allergiske plager innen 2025, sier Sverre Steinsvåg, før han legger til:

Forekomsten av allergi er allerede økende, og i tillegg har mange pasienter lavere toleransegrense for hva kroppen tåler enn tidligere. Det er derfor viktig at det rettes oppmerksomhet mot allergi hele året, og ikke bare i pollensesongen.

Nye plantevekster skaper utfordringer

Ragweed, eller beiskambrosia som det heter på norsk, er en plantevekst som har spredt seg fra Nord-Amerika til Europa gjennom import av fuglefrø2. Planten frigjør en av de mest allergenbærende pollentypene i verden3 og kan virke sterkt allergifremkallende4. Beiskambrosia har allerede kommet til Sør-Sverige, og med et varmere klima kan den også slå rot her i Norge3. Planten produserer pollen helt ut i september, noe som betyr at pollensesongen kan bli betydelig forlenget for mange allergikere3. Pollen fra beiskambrosia kan transporteres med vinden over store avstander, og i tillegg til luftveisplager kan eksponering for pollenet føre til hudplager2.  

Når temperaturen stiger, utvides også områdene hvor trærne trives5. Dette betyr blant annet at allergikere i fremtiden må se opp for bjørketrær i høyereliggende strøk hvor det tidligere har vært lite eller ingen pollenspredning6. I tillegg til nye pollenproduserende planter vil økende luftforurensning føre til at pollenkornene blir mer aggressive og at allergiske symptomer blir forverret2.

Få riktig behandling

En undersøkelse gjennomført av analysebyrået YouGov for Allergiguiden viser at en av tre stadig går med allergilignende symptomer som tett nese og rennende øyne7. Dette er symptomer som lett forveksles med en forkjølelse, og det er derfor sannsynlig at flere går med allergi uten å være klar over det8. Steinsvåg oppfordrer til å oppsøke lege dersom man er i tvil.

– Med økende eksponering for pollen blir det enda viktigere å ta symptomene på alvor og bli foreskrevet riktig behandling. Med riktig medisinering kan du lindre symptomene og få mest mulig ut av hverdagen, sier Steinsvåg.  

Les også: Stadig plaget av forkjølelse? Det kan være allergi!

Vi gir deg noen gode råd til hvordan du møter fremtidens pollenutfordringer:

  • Rådfør deg med legen og sørg for at du bruker medisinen som passer deg best. Det kommer stadig nye og bedre medisiner som hjelper mot allergi9.
  • Medisiner virker forebyggende og det er anbefalt å starte behandlingen minst en uke før pollenspredning. For best mulig effekt bør medisiner brukes regelmessig gjennom den aktuelle sesongen, også på dager med lite eller ingen plager10.
  • Følg med på pollenvarselet. Da har du oversikt over hvordan spredningen er i ditt distrikt og varslingen kan si noe om hvor sterke symptomer du kan forvente9.  
  • Undersøk pollenspredningen når du skal på reise. På pollenifo.org finner du en oversikt over spredningen i Europa10.

Les også: Hvilke pollentyper reagerer jeg på? Se oversikt her:

Kilder:

1     Norges Astma- og Allergiforbund, Klimaendringer gir økt pollenallergi, sist revidert 21.09.2016

2     Norges Astma- og Allergiforbund, Verdens ragweed-dag 27. juni, sist revidert 21.09.2016

3     Forskning, Flere plages av pollenallergi, sist revidert 11.07.2016

4     Store norske leksikon, Ambrosia, sist revidert 30.12.2015

5     Miljødirektoratet, Klimatilpasning, Helse, sist revidert 07.06.2018

6     Bjerknessenteret for klimaforskning, Når trærne får vinger, sist revidert 23.05.2018

7     Undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Allergiguiden, 2016

8     Norges Astma- og Allergiforbund, Fem tegn på pollenallergi, sist revidert 18.10.2016

9     Norges Astma- og Allergiforbund, Undersøkelse og behandling, sist revidert 20.10.2016

10   LHL Astma og allergi, Pollensesongen er like rundt hjørnet, sist revidert 17.02.2016

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  04.05.2020