Symptomer | Allergiguiden
Allergisymptomer

Vanlige symptomer ved allergi

Man har symtom vid allergi

Om du ofte får rennende nesetett nesenysingkløe i halsen og irriterte øyne, kan det hende at du er allergisk mot noe i dine omgivelser, f.eks. pollen, hunder eller katter. Rundt 40 prosent av nordmenn har nå allergi.1 Symptomene varierer avhengig av hvilken type allergi du har, hvor sensitiv du er og hvor stor eksponering av det irriterende stoffet, eller allergenet, du er utsatt for. En del feiltolker symptomene som en langvarig forkjølelse, men hvis plagene holder seg i flere uker, kan det dreie seg om en allergi. 

Symptomene ved allergi kan føre til at du kjenner deg trøtt og kraftløs på skolen eller på jobb, og mange opplever at de har problemer med å konsentrere seg.2 For å slippe ubehag og kunne leve så normalt som mulig, er det derfor viktig å finne ut av hva som forårsaker dine symptomer. Først og fremst skal du unngå det du ikke tåler - i alle fall så godt det lar seg gjøre. Pass også på å få behandling som fungerer og som lindrer dine symptomer. Hvis du har lette plager, kan du ofte finne hjelp på apoteket. Hvis apoteket ikke har noe som hjelper, er det viktig at du går til lege for å prøve en reseptbelagt behandling. Det finnes god hjelp å få mot allergiske plager, og ingen skal være nødt til å lide av sine allergisymptomer.  

Ulike symptomer for ulike allergisykdommer

Allergisykdommer blir gjerne delt inn i ulike grupper avhengig av hvilken del av kroppen som får symptomer.

"Høysnue"/allergisk rhinitt:

Oppstår når allergener fester seg i nesens slimhinne og fremstår som klassiske allergisymptomer som gjentatt nysing, rennende nese, tett nese, kløe i nesen samt kløende og rennende øyne. Den vanligste årsaken bak sesongbunden høysnue er allergi mot bjørke- og gresspollen. Helårsrhinitt (kronisk rhinitt) forårsakes ofte av allergi mot pelsdyr eller midd. Over 70 prosent av de som rammes av allergisk rhinitt, får symptomer både fra nesen og øynene.3

Allergisk konjunktivitt/øyekatarr:

Innebærer at øynene reagerer på et allergen og blir betente, ofte som følge av høysnue. Kløende, røde, rennende og hovne øyne er vanlige symptomer på allergisk konjunktivitt, som ofte oppstår under pollensesongen, men som kan forekomme året rundt. Betennelsen kan blant annet utløses av pollen, midd eller husdyr som hund, katt, kanin, hest og marsvin.4  

Atopisk dermatitt:

Kalles også for atopisk eksem, og innebærer ofte at man får kløende, rødmende utslett i ansiktet og på albuer og knær som kan føre til at huden flasser av. Iblant kan eksemet væske seg og iblant er det veldig tørt. Ubehaget kan utløses eller forverres av luftbårne allergener, eksempelvis fra pelsdyr, kontakt med allergifremkallende stoffer som nikkel samt av visse matvarer, først og fremst hos små barn.5 Noen næringsmidler som forårsaker allergier er melk, egg, hvete, soya, nøtter og fisk. Omtrent halvparten av alle barn med atopisk eksem, får allergisk rhinitt eller astma senere i livet. 

Urtikaria (Elveblest):

Kalles også for elveblest, og kjennetegnes av et eller flere blekrøde, kløende vabler i huden. Utslettene kan variere i form og størrelse - iblant vises bare noen enslige og iblant forekommer de i grupper. Elveblest kan bli utløst av mange ulike faktorer, men ofte er det en infeksjon, magebesvær eller næringsmiddelallergi som ligger bak. Vær oppmerksom på om tungen og leppene begynner å dovne eller om du blir rød i ansiktet - det kan tyde på at utslettet holder på å føre til et allergisk sjokk.
Les mer om elveblest på hudguide.no

Astma: 

Koblingen mellom astma og allergi er sterk – flere enn 60 % av alle astmatikere har også allergisk rhinitt og 30 % av alle allergikere har astmasymptomer.Astma er en kronisk lungesykdom som kan vise seg gjennom pusteproblemer, piping og hvesing i brystet, åndenød og langvarig hoste. Hvis du er allergisk mot pollen, pelsdyr, midd eller enkelte matvarer, er risikoen for å utvikle astma spesielt stor. Tobakksrøyk, kald luft og anstrengelser kan forverre astmasymptomene.6  

Anafylaksi/allergisk sjokk: 

I spesielle tilfeller kan allergi mot visse matvarer, insektbitt, legemidler eller lateks føre til et allergisk sjokk som i verste fall kan være livstruende. Dette kalles også for anafylaktisk sjokk og innebærer at blodkarene utvides kraftig og at blodtrykket senkes dramatisk etter at man har fått i seg noe man ikke tåler. Foruten blodtrykksfall kan symptomer på anafylaksi være kløe, elveblest, hovne lepper, øyne, munn og svelg, svimmelhet, kvalme, oppkast, pusteproblemer, dødsangst og bevisstløshet. Symptomene kan raskt bli akutte og krever umiddelbar behandling.   

Les mer om anafylaksi/allergisk sjokk på epipen.no

Mage- og tarmsymptomer: 

Næringsmiddelallergi kan føre til diaré, magesmerter, vektreduksjon, kvalme og oppkast, både hos barn og voksne. Det finnes ikke pålitelige tall som beskriver forekomst av matvareallergi og -intoleranser i den norske befolkning. Det er likevel klart at forekomsten er størst blant barn i de tre første leveår, der samlet forekomst anslås til 7-8%. Matvareallergi forekommer klart hyppigere blant barn med atopisk eksem (ca. 30%). 2-3% av alle spedbarn utvikler melkeallergi i første leveår. Kumelkallergi debuterer meget sjelden etter 1-årsalderen. Ca. 90% av barn med melkeallergi tåler melk ved 3-årsalderen og ca. 50% av eggallergiske barn tåler egg ved 5-årsalderen.7 

Les mer om andre allergisymptomer:

Referanser:

1. Undersøkelse utført av YouGov på vegne av Allergiguiden, februar 2016

2. Norsk legemiddelhåndbok, T9.1.1 Allergisk rhinitt, sist oppdatert 22.11.2020

3. Canonica GW, Bousquet J, Mullol J et al. A survey of the burden of allergic rhinitis in Europe. Allergy 2007:62(suppl.85);17-25.

4. Norsk Helseinformatikk, Allergisk øyekatarr, sist oppdatert 26.04.2021

5. Norsk Helseinformatikk, Årsaker til og symptomer ved atopisk eksem, sist oppdatert 25.01.2023

6. Norsk Helseinformatikk, Astma - årsaker og utløsende faktorer, sist oppdatert 14.05.2021

7. Norsk Helseinformatikk, Matvareintoleranse og matvareallergi, sist oppdatert 12.03.2020

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell


mIcon_quiz

Vet du om du har allergi?

Ta selvtesten vår og finn ut om du kan være allergisk.

Ta testen her!

Les mer

Behandle allergien din

Ingen trenger å akseptere følelsen av å være snørrete og trøtt på grunn av allergien sin. Det finnes hjelp å få!

Les mer

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Viatris-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  23.11.2023

NON-2023-8528