D-vitamin og allergi | Allergiguiden
D-vitamin og allergi

D-vitamin og allergi

D-vitamin kan forebygge allergi

Vitamin D er et hormon som er viktig for en rekke prosesser i kroppen som beskytter mot sykdom.1 Det styrer immunapparatet vårt i en retning som motvirker betennelse og stimulerer dannelsen av proteiner som beskytter oss mot bakterier. Det styrker også barrierefunksjonen i hud og slimhinner slik at gjennomtrenging av sykdomsfremkallende elementer reduseres.

Skrevet av professor, dr. med. Sverre Steinsvåg som er overlege ved ØNH-avdelingene, Sørlandet sykehus og Haukeland Universitetssjukehus, og professor ved Universitetet i Bergen

Kilder til D-vitamin

De to viktigste kildene for D-vitamin er kosthold og soleksponering.2 Ca. 10% kommer fra næringsmidler som fet fisk, egg og melk. Ca. 90% lages etter eksponering for sollys. 

Mangel på D-vitamin

Det kommer stadig nye data som tyder på at mangel på vitamin D kan ha betydning for utvikling av astma og allergi.1,2 Befolkningsundersøkelser viser at mangel på D-vitamin er utbredt.2 Det spekuleres i om dette kan ha sammenheng med økningen i forekomsten av allergiske sykdommer.2 

Lite sollys

Det er flere forhold i måten vi lever på som disponerer for D-vitaminmangel. Generelt får vi mindre sollys enn tidligere.2 Vi tilbringer mindre tid utendørs. Ikke minst barn, som før var opptatt med uteaktiviteter på fritiden, tilbringer nå mer av tiden inne foran en skjerm. Når vi er ute beskytter vi oss enten med solkremer eller klær. Summen av dette blir mindre solutløst produksjon av D-vitamin. 

Mindre D-vitaminholdig mat

Det har også skjedd en endring i kostholdet vårt. Både barn og voksne spiser mindre D-vitaminholdig mat. Det gjelder også gravide. Når vi vet at mye av grunnlaget for å utvikle allergisk sykdom sannsynligvis legges i fosterlivet, er dette en urovekkende utvikling. 

Referanser:

1. Tian HQ, Cheng L. The role of vitamin D in allergic rhinitis. Asia Pacific Allergy 2017;7(2):65-73.

2. Mirzakhani H, Al-Garawi A, Weiss ST et al. Vitamin D and the development of allergic disease: how important is it? Clin Exp Allergy. 2015;45(1):114-125.

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Viatris-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  23.11.2023

NON-2023-8637