Symptomer anafylaksi | Allergiguiden
Symptomer

Symptomer ved anafylaksi

bi på prästkrage, ett stick kan utlösa anafylaxi

Følgende symptomer eller funn fra to eller flere organsystem oppstått plutselig, i rask rekkefølge etter hverandre, eller samtidig, tilsier at det foreligger anafylaksi og krever umiddelbar behandling.1

Hud:

Utbredt kløe (hodebunn, håndflater, fotsåler), rødhet, hudutslett og hevelser

Luftveier:

Pusteproblemer eller tung pust, hoste, hvesende pust eller andre lyder av anstrengt pust, økt slimproduksjon, heshet, forandring i stemmen, hevelse i svelget, følelse av kvelning, nesetetthet

Hjerte og sirkulasjon:

Lavt blodtrykk med/uten hjertebank, besvimelse, svimmelhet, hjertestans, langsom eller uregelmessig hjertefrekvens

Mage og tarm:

Magesmerter, oppkast, avføringstrang/-avgang

Øvrig:

Uro, katastrofefølelse, ufrivillig urinavgang, forvirring

Alle symptomene1 vil ikke nødvendigvis opptre i løpet av ett anafylaktisk sjokk. Det er viktig å lære seg å kjenne igjen faresignalene, slik at behandling kan settes inn så raskt som mulig.1

Fortell andre at du kan få en anafylaktisk reaksjon, og om hva du er allergisk mot. Pass på at familie, venner, lærere og kolleger vet hvilke symptomer de skal se etter og hva de skal gjøre i tilfelle en anafylaktisk reaksjon oppstår. Pass også på at de vet hvor din adrenalinpenn er og hvordan de skal bruke den.

Se også epipen.no

Les mer om anafylaksi:

Referanser:

1. Berstad A.K.H., Storaas T, Hendrik De Pater G et al. Norsk veileder i praktisk anafylaksihåndtering, Den norske legeforening, 2013.

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Flg oss p Facebook

Følg oss på Facebook

Følg Allergiguiden på Facebook, der du og andre kan få oppdatert informasjon om allergi, symptomer, behandling og mye mer. Få tips mot DINE allergiplager!

Følg Allergiguiden på Facebook

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Viatris-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  23.11.2023

NON-2023-8543