Muggsoppallergi | Allergiguiden
Muggsoppallergi

Har du muggsoppallergi?

muggsoppallergi mugg fukt

Muggsoppallergi kan være vanskelig å skille fra andre allergier. Muggsopp er ulike sopparter som forekommer naturlig på blant annet kvister, jord og blader. De finnes både inne og ute, og spesielt på mørke og fuktige steder. Mest muggsopp er det i overgangen sommer/høst.1 

Den som har muggsoppallergi er overfølsom for sporene og mykotoksinene - giftene - som muggsoppen gir fra seg. Ettersom sporene er luftbårne, får vi dem først og fremst i oss gjennom luften vi puster inn, noe som fører til plager i luftveiene.1 Symptomene som forekommer ved muggsoppallergi er vanlig også ved andre allergier, og derfor kan det være vanskelig å koble dem til akkurat innendørsmiljøet. 

Vanlige symptomer ved muggsoppallergi

 • Hoste
 • Luftveisplager
 • Snue
 • Trøtthet
 • Tørr hud
 • Hodepine
 • Rennende og kløende øyne

Muggsoppen produserer sporer og når disse pustes inn kan det oppstå sykdom. Man behøver ikke ha allergi eller astma for å få symptomer i en bygning med fukt- og muggsopp. Hvis du er blitt syk av å oppholde deg i boligen bør du vurdere å flytte ut mens skaden blir utbedret.2

Tiltak ved muggsoppallergi

Man må tilstrebe å ha en bolig uten fukt og mugg, samt være på vakt for vannskader og konstruksjonsfeil. Hvis du har fått en vannskade må du ikke vente, men ta tak i dette med det samme.

Hvis du oppdager fukt må du:

 • Finne årsaken
 • Igangsette utbedringstiltak raskt ved at muggsoppen og materialene på det området som er infisert fjernes
 • Bruk tid på opptørking
 • Når skaden er utbedret bør du avslutte med en hovedrengjøring for å fjerne muggsoppsporene fra inneluften

Andre tiltak:

 • Mindre angrep kan vaskes vekk med ulike vaskemiddel / kjemikalier (FHI.no: Rengjøring og fjerning av mugg)
 • Ved større angrep må man innhente profesjonell hjelp for å få vurdert behandlingen. Ved angrep på bærende konstruksjoner, eller steder hvor det er vanskelig å fjerne det materialet som er angrepet, kan disse hjelpe med å finne den beste løsningen og si hvordan du kan forebygge nye angrep

Muggsoppallergikere skal først og fremst unngå kontakt med mugg, men når det ikke er mulig kan muggsoppallergi behandles med medisiner. Ta kontakt med lege som kan gjøre en utredning og tilpasse behandling til den enkelte.

Les mer om andre allergityper:


Referanser:

1.Vitusapotek.no, Muggsoppallergi, sist oppdatert 30.11.2022

2.LHL Astma og Allergi, Sunnere bolig, Den farlige muggsoppen, sist lest 08.09.2023

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

mIcon_quiz

Vet du om du har allergi?

Ta selvtesten vår og finn ut om du kan være allergisk.

Ta testen her!

Les mer

Behandle allergien din

Ingen trenger å akseptere følelsen av å være snørrete og trøtt på grunn av allergien sin. Det finnes hjelp å få!

Les mer

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Viatris-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  23.11.2023

NON-2023-8503