Pollenspredning skaper utfordring for studenter / Allergiguiden
Pollenspredning skaper utfordringer for studenter

Pollenspredning skaper utfordringer for studenter

Pollenspredning skaper utfordring for studenter da eksamensperioden ofte er samtidig som bjørkepollensesongen.

Pollensesongen er lang og intens, og dessverre for mange studenter er eksamensperioden for mange av landets universiteter og høyskoler samtidig som bjørkepollensesongen. Allergien kan gjøre det vanskelig å konsentrere seg, og en britisk undersøkelse viser at det er 40 prosent større sannsynlighet for å gå ned en hel eksamenskarakter for studenter med luftveisallergi.2 For en mest mulig tilrettelagt og allergifrisk eksamensperiode, kan det derfor være lurt å ta noen forholdsregler.

En undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Allergiguiden viser at tre av ti nordmenn utfordres av pollenallergi.3 Allergisymptomer som rennende, kløende og tett nese, nysing og kløende øyne kan påvirke konsentrasjonen, og derfor gjøre det vanskelig for mange studenter å holde fullt fokus.4 Mange opplever også å bli trøtte, og strever med redusert konsentrasjon og innlæringsevne,5 og dette i en tid hvor de skal vise hva de har lært gjennom et helt semester. Et legebesøk i forkant av pollensesongen og eksamensperioden kan både sikre deg ekstra tid under eksamen og behandling tilpasset dine symptomer.6

Få en ekstra time på eksamen

Allergiplager anses som så utfordrende for konsentrasjonen at du kan søke om å få ekstra tid under eksamen.1 Utvidet eksamenstid vil nødvendigvis ikke løse alle problemer, men det kan redusere litt av presset ved å avlegge eksamen i en periode som er preget av allergisymptomer. Noen av lærestedene har søknadsfrist allerede. februar, så her gjelder det å være tidlig ute med å kartlegge reglene på din skole.7,8

Riktig behandling

Undersøkelsen til Allergiguiden viser at én av fire pollenallergikere ikke har fått allergien påvist hos legen.3 Videre ser man at én av seks pollenallergikere ikke behandler allergien i det hele tatt.3 Ekspertene tror mange studenter kunne hatt det bedre i pollensesongen hvis de hadde fått riktig behandling. En lege vil kunne stille riktig diagnose, og veilede mot en effektiv allergibehandling tilpasset den enkeltes symptomer.6

– Det er viktig for studenter å finne en behandlingsform som virker effektivt, og kan redusere symptomene i eksamensperioden. Allergimedisin er blitt mer effektiv de siste årene, og det er helt unødvendig å være plaget da det finnes god hjelp å få. En kombinasjonsnesespray, eventuelt kortison alene, gir ofte svært god effekt, sier avdelingsleder ved øre-nese-hals-avdelingen ved Sørlandet sykehus, Sverre Steinsvåg.

Allergimedisinen virker forebyggende og skal brukes regelmessig hver dag gjennom hele den aktuelle sesongen for best mulig effekt, selv på dager med lite eller ingen plager.9 Et godt råd er å følge med på pollenvarslingen.6 Varslingen gir deg en oversikt over spredningen av de aktuelle pollentypene i de områdene som er interessante for deg, og gjør at du lettere kan planlegge behandlingen.6

Referanser:

1. LHL Astma og allergi, Bjørkepollenallergi, sist oppdatert 11.04.2016
2. Walker S, Khan-Wasti S, Fletcher M, et al. Seasonal allergic rhinitis is associated with a detrimental effect on examination performance in United Kingdom teenagers: case-control study. J Allergy Clin Immunol. 2007;120(2):381-387
3. Landsdekkende undersøkelse gjennomført av YouGov februar 2019
4. Helsenorge.no, Pollenallergi – høysnue, sist oppdatert 15.09.2021
5. Norges- Astma og Allergiforbund, Fem tegn på pollenallergi, sist oppdatert 28.06.2023
6. Norges- Astma og Allergiforbund, Fakta om pollenallergi, sist oppdatert 16.02.2023
7. Universitetet i Oslo, Tilrettelegging til eksamen. Lest 07.01.2022
8. Universitetet i Bergen, Tilrettelegging ved eksamen, oppdatert 15.11.2021
9. Norges Astma- og Allergiforbund, Behandling av pollenallergi, sist oppdatert 14.02.2023

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Viatris-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  23.11.2023

NON-2023-8637