Menu
Risikofaktorer

Risikofaktorer ved anafylaktisk sjokk

hva er det som trigger et anafylaksisk anfall

Anafylaksi er en allergisk reaksjon som er generalisert, dvs. at det utløses en reaksjon i flere organer i kroppen1. Reaksjonen kan ha alle styrkegrader, fra lette til alvorlige symptomer og død1. Ordet anafylaksi blir likevel brukt mest om de alvorlige reaksjonene med pustevansker, astmasymptomer, og/eller sviktende blodsirkulasjon med blodtrykksfall, tap av bevissthet og eventuelt hjertestans (anafylaktisk sjokk)1.

Det finnes noen risikofaktorer som kan være lurt å kjenne til:

  • Tidligere anafylaktisk reaksjon, også milde reaksjoner, øker risikoen for å bli rammet igjen2. Det neste anafylaktiske sjokket kan være mer alvorlig enn det første.
  • Astma og eksponering for stor dose allergener er to risikofaktorer for alvorlig forløp og utvikling av sjokk ved en anafylaktisk reaksjon1.
  • Fysisk aktivitet, menstruasjonsfase og alkohol kan forverre reaksjonen1.

Mer om anafylaksi;

Referanser;

Referanser;

1.       Store medisinske leksikon, anafylaksi, sist oppdatert 19.10.2018

2.       Norsk Helseinformatikk, Allergisk sjokk, sist revidert 16.11.2015


Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Følg oss på Facebook

Følg Allergiguiden på Facebook, der du og andre kan få oppdatert informasjon om allergi, symptomer, behandling og mye mer. Få tips mot DINE allergiplager!

Følg Allergiguiden på Facebook