Hva er forskjellen på allergi og overfølsomhet? | Allergiguiden
Allergi eller overfølsomhet?

Hva er forskjellen på allergi og overfølsomhet?

Symptomene på allergi og overfølsomhet kan ofte minne om hverandre1, så hva er egentlig forskjellen? Og hvordan behandler du symptomene?

Symptomene på allergi og overfølsomhet kan ofte minne om hverandre, så hva er egentlig forskjellen?1 Og hvordan behandler du symptomene?

Er du allergisk reagerer kroppens immunforsvar på naturlige, og i utgangspunktet ufarlige stoffer som omgir oss i hverdagen.2,3 Disse stoffene kalles allergener, og kroppen reagerer med å produsere antistoffer.Ved overfølsomhetsreaksjoner er ikke immunsystemet involvert, men symptomene er ofte de samme, noe som kan gjøre det vanskelig å skille disse to tilstandene.1

Typiske symptomer  

Allergiske symptomer varierer ut ifra årsaken til reaksjonen og hvilken del av kroppen som er involvert.3 Pollenallergi gir først og fremst symptomer fra nese og øyne. Hodepine, slapphet, tretthet og nedsatt konsentrasjonsevne er også vanlig.3 Matallergi kan gi symptomer fra forskjellige deler av fordøyelsessystemet, fra huden eller fra luftveiene, og i alvorlige tilfeller i form av blodtrykksfall og besvimelser.2

Kontaktallergi er en allergisk reaksjon på et stoff som kommer i kontakt med hud eller slimhinner, og vi skiller mellom kontakteksem og allergisk kontakturticaria. Typiske symptomer ved kontakteksem er rød, tørr, flassende og kløende hud, væskefylte blemmer og skorpedannelser. Allergisk kontakturticaria kan gi symptomer som utslett bestående av kløende vabler på huden eller hevelser i slimhinnene.4

Symptomene ved overfølsomhet kan ligne på disse allergisymptomene.1 Forskjellen er at allergiske reaksjoner kommer fort, kan være kraftige, og i noen få tilfeller livstruende. Reaksjonene ved overfølsomhet har ofte mer preg av ubehag, og kan typisk utløses av stoffer fra forurensing, i klær, mat, kosmetikk, tobakksrøyk, støv, parfyme og dufter.5

Det er vanlig å oppleve ubehag i luftveiene og hoste når du for eksempel puster inn sterke rengjøringsmidler, mye røyk eller iskald luft. De som rammes av overfølsomhetsreaksjoner har særlig ømfintlige slimhinner som reagerer selv på små mengder av stoffer som de aller fleste tåler.5

Stadig flere rammes

Beregninger fra LHL Astma og allergi viser at opptil 40 prosent av befolkningen har eller vil oppleve allergi gjennom livet.6 Det er også mye som tyder på det har vært en betydelig økning i tilfeller av både allergi og overfølsomhet de siste tiårene.7

De som rammes av overfølsomhet står ofte uten medisinsk diagnose, og det har generelt vært manglende kunnskap blant helsepersonell om tilstanden. For å kunne gi alle et godt behandlingsalternativ har det de senere årene vokst frem behandlingsenter i alle helseregioner, som kan tilby hjelp til pasienter med overfølsomhet. Gjennom tverrfaglig utveksling av kunnskap har nå både Helse Sør-ØstHelse Midt-NorgeHelse Nord, og Helse Vest et tilbud som skal sikre en helhetlig utredning og behandling til alle med astma, allergi og overfølsomhet.

Behandling

Ved både allergi og overfølsomhet er det beste tiltaket å unngå det du reagerer på.5 Hos en lege kan du få stilt riktig diagnose, noe som gjør det lettere å vite hvilke irritanter du skal unngå. Dessuten kan en lege gi veiledning om hvilken behandling som vil gi best effekt.3

– Ved overfølsomhetsreaksjoner skjer ikke de samme bindinger mellom antigener og antistoffer som ved allergi, og det frigjøres ikke histamin. Derfor vil ikke allergimedisiner nødvendigvis være like effektive ved slike reaksjoner som ved allergiske reaksjoner, forteller avdelingsleder ved øre-nese-hals avdelingen ved Sørlandet sykehus, Sverre Steinsvåg.

Er det derimot allergi som utløser symptomene kan allergimedisin redusere disse. Allergibehandling er dessuten viktig for en god helse på sikt.

– En ubehandlet luftveisallergi kan utvikle seg til astma over tid. Det er derfor viktig å stille riktig diagnose hos legen og bli foreskrevet en behandling tilpasset den enkeltes symptomer, avslutter Steinsvåg.

 

Referanser:

1. Norges Astma- og Allergiforbund, Hva er allergi og overfølsomhet?, sist lest 05.01.2022

2.  Store medisinske leksikon, Allergi, sist oppdatert 11.12.2020

3. Norges Astma- og Allergiforbund, Hva er allergi?, sist revidert 27.04.2021

4. Store medisinske leksikon, Kontaktallergi, sist oppdatert 20.07.2021

5. Norges Astma- og Allergiforbund, Kort om overfølsomhet, sist oppdatert 12.02.2019

6. LHL Astma og allergi, Allergi, publisert 09.12.2015, oppdatert 10.03.2021

7. Norges Astma- og Allergiforbund, Allergier øker. Hvorfor?, sist oppdatert 02.01.2010

8. Sykepleien, Nytt senter for allergi og astma, publisert 17.12.2013

9. LHL Astma og allergi, Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) i Tromsø, publisert 24.11.2017  

10. Norges Astma- og Allergiforbund, Ubehandlet pollenallergi kan føre til astma, sist oppdatert 07.05.2019 

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Viatris-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  29.09.2022