Hva er forskjellen på allergi og overfølsomhet? | Allergiguiden
Allergi eller overfølsomhet?

Hva er forskjellen på allergi og overfølsomhet?

Symptomene på allergi og overfølsomhet kan ofte minne om hverandre1, så hva er egentlig forskjellen? Og hvordan behandler du symptomene?

Symptomene på allergi og overfølsomhet kan ofte minne om hverandre¹, så hva er egentlig forskjellen? Og hvordan behandler du symptomene?

Er du allergisk reagerer kroppens immunforsvar på naturlige, og i utgangspunktet ufarlige stoffer som omgir oss i hverdagen. Disse stoffene kalles allergener, og kroppen reagerer med å produsere antistoffer2. Ved overfølsomhetsreaksjoner er ikke immunsystemet involvert, men symptomene er ofte de samme, noe som kan gjøre det vanskelig å skille disse to tilstandene1.

Typiske symptomer  

Allergiske symptomer varierer ut ifra årsaken til reaksjonen og hvilken del av kroppen som er involvert. Pollenallergi gir først og fremst symptomer fra nese og øyne, men kan også forårsake symptomer som hodepine, slapphet, tretthet og nedsatt konsentrasjonsevne3. For en med matallergi kan symptomene forekomme som irritasjon i fordøyelsessystemet, huden eller luftveiene, og i alvorlige tilfeller i form av blodtrykksfall og besvimelser2.

Kontaktallergi er en allergisk reaksjon på stoff som kommer i kontakt med hud eller slimhinner, og vi skiller mellom kontakteksem og allergisk kontakturticaria. Typiske symptomer ved kontakteksem er rød, tørr, flassende og kløende hud, væskeblærer og skorpedannelser. Allergisk kontakturticaria kan gi symptomer som utslett bestående av kløende vabler på huden eller hevelser i slimhinnene4.

Symptomene ved overfølsomhet kan ligne på disse allergisymptomene. Forskjellen er at allergiske reaksjoner kommer fort, kan være kraftige, og i noen få tilfeller livstruende. Reaksjonene ved overfølsomhet har ofte mer preg av ubehag, og kan typisk utløses av stoffer fra forurensing, klær, mat, kosmetikk, tobakksrøyk, støv, parfyme og dufter5.

Det er vanlig å oppleve ubehag i luftveiene og hoste når du for eksempel puster inn sterke rengjøringsmidler, mye røyk eller iskald luft. De som rammes av overfølsomhetsreaksjoner har særlig ømfintlige slimhinner som reagerer selv på små mengder av stoffer som de aller fleste tåler5.

Stadig flere rammes

Beregninger fra LHL Astma og allergi viser at opptil 40 prosent av befolkningen har eller vil oppleve allergi gjennom livet6. Det er også mye som tyder på det har vært en betydelig økning i tilfeller av både allergi og overfølsomhet de siste tiårene7.

De som rammes av overfølsomhet står ofte uten medisinsk diagnose, og det har generelt vært manglende kunnskap blant helsepersonell om tilstanden8. For å kunne gi alle et godt behandlingsalternativ har det de senere årene vokst frem behandlingsenter i alle helseregioner, som kan tilby hjelp til pasienter med overfølsomhet. Gjennom tverrfaglig utveksling av kunnskap har nå både Helse Sør-ØstHelse Midt-NorgeHelse Nord, og Helse Vest et tilbud som skal sikre en helhetlig utredning og behandling til alle med astma, allergi og overfølsomhet9.

Behandling  

Ved både allergi og overfølsomhet er det beste tiltaket å unngå det du reagerer på5. Hos en lege eller spesialist kan du få stilt riktig diagnose, noe som gjør det lettere å vite hvilke irritanter du skal unngå. Dessuten kan en lege gi veiledning om hvilken behandling som vil gi best effekt.

– Ved overfølsomhetsreaksjoner skjer ikke de samme bindinger mellom antigener og antistoffer som ved allergi, og det frigjøres ikke histamin. Derfor vil ikke allergimedisiner nødvendigvis være like effektive ved slike reaksjoner som ved allergiske reaksjoner, forteller avdelingsleder ved øre-nese-hals avdelingen ved Sørlandet sykehus, Sverre Steinsvåg.

Er det derimot allergi som utløser symptomene kan allergimedisin redusere disse. Allergibehandling er dessuten viktig for en god helse på sikt10.

– En ubehandlet allergi kan utvikle seg til astma over tid. Det er derfor viktig å stille riktig diagnose hos legen og bli foreskrevet en behandling tilpasset den enkeltes symptomer, avslutter Steinsvåg.

 

Kilder:

- Norges Astma- og Allergiforbund, Fokusområder: «Allergi og overfølsomhet», sist oppdatert 17.11.2016

2 – Store norske leksikon, Allergi, sist revidert 20.02.2018

3 - Norges Astma- og Allergiforbund, Fakta om allergi, sist revidert 12.02.2019

4 - Store norske leksikon, Kontaktallergi, sist revidert 23.05.2018

5 - Norges Astma- og Allergiforbund, Kort om overfølsomhet, sist revidert 12.02.2019

6 - LHL Astma og allergi, Allergi, publisert 09.12.2015

7 - Norges Astma- og Allergiforbund, Allergier øker. Hvorfor?, sist revidert 02.01.2010

8 - Sykepleien, Nytt senter for allergi og astma, sist revidert 18.12.2013

LHL Astma og allergi, Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) i Tromsø, publisert 24.11.2017  

10 - Norges Astma- og Allergiforbund, Ubehandlet pollenallergi kan føre til astma, sist revidert 07.05.2019   

Mylan - Better Health for a Better World

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  30.10.2019