Allergivaksine | Allergiguiden
Allergivaksinasjon

Allergivaksinasjon

Allergivaksinering er et behandlingsalternativ ved langvarig og alvorlig allergi der en ikke har tilfredsstillende nytte av vanlig medikamentell behandling

Allergivaksinering er et behandlingsalternativ ved langvarig og alvorlig allergi der en ikke har tilfredsstillende nytte av vanlig medikamentell behandling. Behandlingen kalles også hyposensibilisering eller spesifikk immunterapi1. Før behandlingsstart må en gjennom grundige undersøkelser, allergitest og lungefunksjonsvurdering hos spesialist1.

Allergivaksinasjon går ut på å endre kroppens immunologiske reaksjonsmønster slik at en utvikler toleranse mot allergenene1. Dette oppnås ved at små doser med ekstrakter av det allergenet man reagerer på, sprøytes inn under huden eller tas som tabletter. Dosene skal i utgangspunktet være så lave at de ikke utløser allergireaksjon.     

Ved allergivaksinasjon med sprøyter har man en oppdoseringsperiode på syv til åtte uker, der pasientene får ukentlige injeksjoner med økende allergendoser opp til den høyeste dosen som tåles. Denne vedlikeholdsdosen gis så hver åttende uke i tre til fem år1

Pollenallergi

Behandlingen skal ikke startes i pollensesongen og bør derfor startes høst eller tidlig vinter2. Legen vil avgjøre hvor mange vaksiner som kreves, men det er vanlig å gi 11 doser i opptrappingsfasen. Det første halvåret vil man vanligvis få en vaksine i uken. I denne perioden blir mengden allergen i vaksinen økt litt for hver ny sprøyte. Dersom det går mer enn 7-10 dager siden du fikk den siste sprøyten, eller du har symptomer fordi du er i allergisesongen, kan ikke legen øke dosen, eventuelt må den reduseres. Vanligvis tar denne oppdoseringsfasen 7 uker. Når du har nådd den høyeste dosen, er du i vedlikeholdsfasen. I denne fasen vil du få sprøyter hver 8. uke i 3 år2

Andre allergier

Det er mest vanlig å vaksinere mot de ulike pollensortene, men i utvalgte tilfeller gjør man det også for allergi mot husstøvmidd eller dyr som for eksempel hund og katt. Vaksinering mot bi- og vepseallergi utføres kun ved sykehus1.     

Referanser

1.    Norges Astma- og Allergiforbund, Undersøkelse og behandling, sist oppdatert 20.10.2016

2.    Norsk Helseinformatikk, Allergivaksinering, Sist revidert: 19.09.2014, sist oppdatert: 23.11.2015

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

mIcon_quiz

Vet du om du har allergi?

Ta selvtesten vår og finn ut om du kan være allergisk.

Ta testen her!

Flg oss p Facebook

Følg oss på Facebook

Følg Allergiguiden på Facebook, der du og andre kan få oppdatert informasjon om allergi, symptomer, behandling og mye mer. Få tips mot DINE allergiplager!

Følg Allergiguiden på Facebook

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Viatris-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  29.09.2022