Selvmedisinerer du? | Allergiguiden.no
Selvmedisinerer du?

Selvmedisinerer for store summer:

Antall pollenallergikere i Norge øker

Antall pollenallergikere i Norge ser ut til å øke. En fersk undersøkelse gjennomført av analysebyrået YouGov på vegne av Allergiguiden.no viser at antall pollenallergikere i Norge har økt fra hver femte til hver fjerde nordmann. Videre viser undersøkelsen at 25 prosent av allergikere bruker uforholdsmessig mye penger på selvmedisinering uten å ha konsultert lege. Oppfordringen fra ekspertene er klar – avtal time hos lege for å få riktig behandling – noe som kan bidra til bedre effekt og mindre utgifter tilknyttet allergi. 

  • De aller fleste bruker nettet eller andre informasjonskilder til å finne informasjon om egen helse, symptomer og spørsmål tilknyttet allergi. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av analysebyrået YouGov på vegne av Allergiguiden.no.

  • Selvdiagnostisering og bruken av «Dr.Google» er som regel ingen god match. En følge av selvmedisinering er gjerne høye kostnader og medisinering uten optimal effekt ettersom medisinsk vurdering ikke er foretatt. Resultatet er redusert livskvalitet og flere allergiske symptomer enn nødvendig.

  • Funn fra undersøkelsen viser at hele 2 av 5 allergikere bruker mellom 800 og 3000 kroner på reseptfrie allergimedisiner årlig. Det totale salget av reseptfrie allergimedisiner anslås å ligge på om lag 45 millioner årlig. Henholdsvis 35 millioner gjennom apotek1 og resterende gjennom dagligvaren2. Reseptfrie allergimedisiner blir hyppig brukt, sier avdelingsleder ved øre-nese-hals-avdelingen ved Sørlandet sykehus og professor ved Universitetet i Bergen, Sverre Steinsvåg. Han mener dette kan være uheldig ettersom man antar at flere av disse personene faktisk ikke har vært hos lege, og på den måten bruker medisinene feil.

- Det er lite hensiktsmessig å bruke mange ulike reseptfrie legemidler samtidig. Resultatet blir at man bruker penger på medisiner som i verste fall ikke virker. En ubehandlet allergi over lengre tid kan i tillegg være skadelig - går man med allergi uten å behandle det kan man utvikle astma. Gå til legen så du får en medisin som er tilpasset akkurat dine symptomer, og som trolig vil lindre plagene, forteller Steinsvåg.

Videre er det også lurt å starte medisinering i god tid før allergisesongen slik at man er godt forberedt til pollensesongen, råder Steinsvåg.

-  Allergimedisin er blitt mer effektiv de siste årene, og det finnes god hjelp å få. Veldig ofte gir nesespray med kombinasjon av antihistamin og kortison, eventuelt kortison alene, svært god effekt. Med lokal behandling oppnår man raskere og mer effektiv symptomlindring. Riktig behandling kan gjøre at man går våren lyst i møte, sier han.

  • Med et varmere klima, har pollensesongen de siste årene hatt en tendens til å starte tidligere enn normalt. Allergiguiden.no opplever stor interesse og får mange henvendelser som omhandler symptomer, behandling og praktiske råd og tips rundt allergi.
  • Selv om apotekene spiller en viktig rolle som informasjonskanal er det fremdeles viktig å søke råd og hjelp hos lege som kan utrede eventuell allergi og kartlegge symptomene. Svært mange dropper dette besøket – noe undersøkelsen bekrefter.


Vårforkjølelse eller allergi

Ofte ser man at personer som trodde de hadde vårforkjølelse slår ut positivt på allergitester. Det er grunn til å tro at mange kjøper legemidler tilpasset forkjølelse og ikke allergi, noe som på sikt kan gjøre vondt verre.

- Symptomene på allergi og forkjølelse kan være til forveksling like, og mange går med allergi uten å være klar over det. Ofte tror man det er en langvarig forkjølelse, men dersom plagene ikke går over etter noen uker er det lurt å ta en tur til legen og få sjekket om det er allergi, sier Merethe H. Baklid, produktsjef i Meda AS.

Undersøkelsens funn

  • 1 av 4 nordmenn har pollenallergi. Dette er en økning fra tidligere undersøkelser som viser at 1 av 5 nordmenn er plaget av allergi. Det er lavest konsentrasjon av pollenallergikere på Vestlandet, mens det er flest blant innbyggerne i Oslo og Akershus. Langt færre personer over 55 år har pollenallergi.

  • 1 av 3 allergikere henter selv informasjon fra internett eller andre kilder og stiller diagnosen selv.

  • Kun 1 av 2 allergiker tar reseptbelagt medisin for å lindre allergiske symptomer.


  • 1 av 4 av de spurte allergikerne selvmedisinerer en gang i måneden eller oftere. 1 av 10 gjør dette hver dag. Aldersgruppen 18-34 år er de som selvmedisinerer oftest.

  • 2 av 5 allergikere bruker mellom 800 og 3000 kroner på allergimedisiner årlig.


Om pollen og allergi:

Pollenallergi oppstår når immunforsvaret overreagerer på pollen i luften og danner antistoffer som fester seg på såkalte mastceller i slimhinnene i nese, luftrør og øyne. Mastcellene inneholder histamin og andre irriterende stoffer som frigjøres når pollenkorn kommer inn i kroppen, noe som fører til allergiske symptomer. Å være plaget av allergi gjør at man føler seg trøtt og uopplagt, har rennende nese og øyne og en generell følelse av ubehag.

Vanligvis er man allergisk mot pollen fra bjørk eller gress, men mange andre trær og planter kan også gi plager. Allergisesongen i Norge begynner normalt i mars, men kan i noen tilfeller begynne allerede i februar. Spredningen av or og hassel starter tidligst. Videre blomstrer salix og bjørk i april/mai måned, før den mest utbredte gressarten timotei brer om seg fra mai/juni. Sommerens siste pollenplage, burot, blomster erfaringsvis fra juli og kan vare helt ut i september, avhengig av temperatur.

Om Sverre Steinsvåg:

Sverre Steinsvåg er øre-nese-hals spesialist og avdelingsleder ved øre-nese-hals-avdelingen ved Sørlandet sykehus og professor ved Universitetet i Bergen. Han har lenge forsket på astma og allergi og blir ofte omtalt i mediene når det er behov for ekspert-uttalelser på området.

Om Allergiguiden:

Legemiddelselskapet Meda står bak Allergiguiden.no som har som mål å øke bevisstheten rundt allergiske symptomer, og sette folkesykdommen allergi på dagsorden. Dette gjør de ved å gi tips og råd om allergi og hvordan man kan forebygge og lindre symptomene for å gjøre hverdagen bedre. På Allergiguiden.no kan man lese mer om symptomer og behandling av allergi, i tillegg til å ta allergitesten og stille spørsmål til en allergiekspert.

1: Tall hentet fra Farmastat, Norsk legemiddelstatistikk
2: Tall fra Folkehelseinstituttet, http://www.legemiddelforbruk.no/

Flg oss p Facebook

Følg oss på Facebook

Følg Allergiguiden på Facebook, der du og andre kan få oppdatert informasjon om allergi, symptomer, behandling og mye mer. Få tips mot DINE allergiplager!

Følg Allergiguiden på Facebook

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Viatris-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  29.09.2022