Allergisk rhinitt - Årsak
Årsaker til allergisk rhinitt

Årsaker til allergisk rhinitt

På våren og sommeren er det mange som rammes av allergisk rhinitt - en plagsom og langvarig sykdom med symptomer i nese, øyne og hals, og ofte kombinert med trøtthet - som skyldes en IgE-mediert betennelse i neseslimhinnen. De vanligste årsakene til sesongrelatert allergisk rhinitt er allergi mot bjørke- og gresspollen. Allergi mot burot er også vanlig. Symptomene opptrer i forbindelse med pollensesongen, og forverres ofte i og med at pollennivået i luften stiger. Muggsoppsporer i luften på sommerhalvåret kan også gi opphav til plager i de øvre luftveiene hos de som er allergiske mot muggsopp. Rhinitt kan også være kronisk, og forårsakes som oftest av allergener fra pelsdyr og midd. 

Iblant kan det være vanskelig å identifisere årsaken til allergisk rhinitt. Symptomene kan være like ved ikke-allergisk inflammasjon i de øvre luftveiene. Dette gjelder spesielt hvis det ikke finnes en åpenbar kobling mellom symptomer og kontakt med eksempelvis pollen eller pelsdyr. Årsakene til ikke-allergisk rhinitt er ikke kjent, men tilstanden innebærer at neseslimhinnen er overfølsom mot visse stoffer i luften, som avgasser, parfyme, røyk eller kald luft. Rhinitt kan også være smittsom, og forårsakes da av bakterier eller virus. Når anamnese og symptomer ikke er nok for å fastslå årsaken til langvarig snue, krever det en allergiutredning med prikktest eller analyse av serum, spesielt IgE (ImmunoCAP). 

Bakenforliggende mekanismer

Allergi kan defineres som en IgE-mediert symptomgivende inflammasjon i nesens slimhinne etter kontakt med et allergen. Kroppens immunforsvar reagerer altså på et stoff - som oftest et vanlig naturlig protein - som finnes i omgivelsene og som egentlig ikke er farlig. Den første gangen en allergisk person kommer i kontakt med et allergen, settes en rekke reaksjoner i gang og kroppen begynner å produsere IgE-antistoffer mot allergenet. 

Hvis personen fortsetter med å bli utsatt for allergenet som hun eller han ikke tåler, fanges dette opp av IgE-antistoffene, og en rekke substanser blir frigjort fra basofiler og mastceller, blant annet histamin. Hvis luftveiene rammes, gir reaksjonen opphav til allergiske symptomer som nysing, rennende nese, tett nese, hoste og kløe. De frigjorte substansene rekrutterer nye celler, noe som medfører at den allergiske reaksjonen fortsetter og inflammasjonen spres. Når betennelsen oppstår i nesens slimhinner, kalles det allergisk rhinitt. Til forskjell fra vanlig forkjølelsessnue, fortsetter symptomene ved allergisk rhinitt så lenge eksponeringen for allergenet fortsetter. Iblant spres inflammasjonen til øynene (konjunktivitt) og de nedre luftveiene, noe som kan føre til astma

Hvem får allergisk rhinitt?

Risikoen for å utvikle allergi er betydelig høyere hvis det finnes allergi i familien. Dette gjelder ikke minst for allergisk rhinitt. Hos åtteåringer med foreldre som ikke har allergisk rhinitt, er forekomsten hos barnet på 9 %. Hvis en av foreldrene har allergisk rhinitt, er tilsvarende andel 15 %. Der begge foreldrene er rammet, har 36 % allergisk rhinitt allerede ved åtteårsalderen. 

Sannsynligvis spiller miljøet en rolle. Andelen i befolkningen med pelsdyr i hjemmet har økt, samtidig som vi er blitt mer mottakelige for allergener. Det er det sistnevnte som har bidratt til at allergisk rhinitt er blitt stadig vanligere. I hjemmet kommer allergener først og fremst fra midd og pelsdyr. 

Dymista

Dymista

Dymista® er indisert for symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig.

Les mer om Dymista

Mylan - Better Health for a Better World

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  02.07.2020