Symptomer ved allergisk rhinitt | allergiguiden
Symptomer ved allergisk rhinitt

Symptomer ved allergisk rhinitt

Allergisk rhinitt påvirker søvn og prestasjonsevne, og livskvaliteten påvirkes betydelig. Påvirkning av livskvaliteten ved allergisk rhinitt har i undersøkelser vist seg å være større enn den som måles ved diagnoser som astma, diabetes og hjertekarsykdommer. 

Vanlige symptomer på allergisk rhinitt er tett nese, nyseanfall, rennende og kløe i nesen. Det er også vanlig med kløende og rennende øyne (konjunktivitt) og av og til kløe i gane, svelg og øregang. Allergisk rhinitt kan være sesongrelatert eller kronisk (helårsrhinitt). Den vanligste typen sesongrelatert rhinitt forårsakes av allergi mot bjørke- og gresspollen, mens kronisk rhinitt som oftest forårsakes av pelsdyr- og middallergi. Omfanget av plager og graden av sensibilisering kan variere fra person til person. Alvorlighetsgraden av sykdommen klassifiseres som mild, moderat eller alvorlig avhengig av symptomer og påvirkning av livskvalitet. Pollenallergikere kan oppleve symptomer fra munn og svelg når de spiser visse typer frukt, grønnsaker, belgvekster og trenøtter. Dette kalles kryssreaksjoner. 

Allergisk rhinitt og astma

Allergisk rhinitt er en risikofaktor for å utvikle astma, og de to sykdommene opptrer ofte samtidig. Dette skyldes sannsynligvis at slimhinnen i nese og bronkiene er relativt like og at de øvre og nedre luftveiene påvirkes av den samme inflammatoriske prosessen. Når neseslimhinnen provoseres, kan det føre til inflammasjon i bronkiene og vice versa. Allergisk rhinitt assosieres også med bronkial hyperreaktivitet, som opptrer parallelt med astma, men som også kan komme i forkant av astma. 

Hvis astma forekommer samtidig som allergisk rhinitt, kan symptomene være pustenød, kronisk hoste, trykk over brystet samt hvesende og pipende pust. Koblingen mellom astma og allergi er sterk: 70-90 % av alle personer med astma har plager med allergisk rhinitt og cirka 40-50 % av alle allergikere opplever astmasymptomer. Risikoen for å utvikle astma er høy for personer med pollenallergi. 

På grunn av risikoen for å utvikle astma ved allergisk rhinitt, er det ekstra viktig at allergisk rhinitt utredes, behandles og følges opp nøye. Vi vet derimot ikke om risikoen for å utvikle astma reduseres ved å behandle den allergiske rhinitten. Legemidler mot allergisk rhinitt gis som oftest lokalt i nesen, men kan også gis systemisk. Hvis astma foreligger, må også den behandles. Visse legemidler, som glukokortikosteroider og antileukotriener, er effektive mot begge sykdommene, mens andre kun har effekt på enten astma eller allergisk rhinitt. Riktig behandlet rhinitt kan i visse tilfeller forbedre astmasymptomene

Dymista

Dymista

Dymista® er indisert for symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig.

Les mer om Dymista

mIcon_newsletter

Nyhetsbrev fra Meda

Abonner på Medas nyhetsbrev og få nyheter, informasjon og kunnskap som skal være nyttig i din kliniske hverdag. Nyhetsbrevet lages og distribueres av Meda.

Abonner her!

Mylan - Better Health for a Better World

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  02.07.2020