Symptomer ved anafylaksi
Symptomer ved anafylaksi

Symptomene kan være livstruende

bi som kan orsaka allergi

Anafylaksi, såkalt anafylaktisk sjokk, er en akutt allergisk tilstand som kan være livstruende. Den som rammes utvikler raskt pusteproblemer og/eller sirkulasjonssvikt som ofte assosieres med hud- og slimhinneforandringer. 

Anafylaksi inntreffer når kroppens immunforsvar blir overfølsom og overreagerer på et stoff (allergen). Hele kroppen kan påvirkes, vanligvis i løpet av noen minutter, men reaksjonen kan også komme flere timer senere. Et anafylaktisk sjokk når ofte sitt klimaks i løpet av 5-30 minutter, men kan i sjeldne tilfeller pågå i flere dager. 

Vanlige symptomer

Symptomene kommer ofte i løpet av noen minutter til en time etter eksponering av en utløsende faktor. De vanligste symptomene er utslett (urtikaria) og hevelser i huden (angioødem). 

Anafylaksi kan forårsake følgende symptomer:

Hud:

Kløe, rødhet, hudutslett og hevelser

Øyne:

Kløe, tårer, rødhet og/eller hevelser rundt øynene

Ører, nese, munn:

Nysing, rennende nese, tett nese, kløe i lepper, tunge og gane, hevelser i lepper og tunge, kløende følelse i ørene, metallisk smak i munnen

Lunger, hals:

Pusteproblemer og/eller problemer med å svelge, hoste, trykk over brystet, hvesende pust eller andre lyder av anstrengt pusting, økt slimproduksjon, hevelser i svelg, kløe, heshet, endret stemme, følelse av kvelning

Hjerte, sirkulasjon:

Svimmelhet, svakhet, besvimelse, rask, langsom eller uregelmessig hjertefrekvens, brystsmerte, lavt blodtrykk

Mage, tarm:

Kvalme, oppkast, magekramper, diaré

Nervesystemet:

Angst, forvirring

Øvrig:

Smerte i nedre rygg, urininkontinens, følelse av nærstående undergang

En mer alvorlig form for anafylaksi kan resultere i plutselig kollaps uten forvarsel. Denne formen for anafylaksi inntreffer som oftest etter at en person har fått medisin i en vene eller er blitt stukket av et insekt. 

Alle disse symptomene vil ikke nødvendigvis forekomme i løpet av et anafylaktisk sjokk. Ulike personer reagerer ulikt på samme antigen. Dessuten kan en og samme person oppleve ulike symptomer ved ulike anafylaktiske reaksjoner. Det er viktig at rammede personer lærer seg å kjenne igjen faresignalene slik at de så raskt som mulig kan ta medisin, ettersom enhver forsinkelse av behandling kan føre til døden.

Mylan - Better Health for a Better World

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  02.07.2020