Dymista - for behandling av allergisk rhinitt (allergi)
Dymista

Dymista®

Dymista

Dymista®; er en nesespray til behandling av sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt.

Dymista® nesespray inneholder både antihistamin og kortikosteroid, azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat.

Daglig dose er en spray i hvert nesebor to ganger daglig (morgen og kveld). Dymista®; er signifikant mer effektiv enn et nasalt steroid* til å redusere både nese- og øyesymptomer.1,2 Sikkerhetsprofilen er meget god.3

Ny dokumentasjon på Dymista® nesespray4

- Effekt etter 5 minutter

En ny studie viser at Dymista® gir pasienter med moderat/alvorlig allergisk rhinitt en signifikant symptomlindring av totale nesesymptomer (TNSS) etter kun 5 minutter. Ingen andre allergibehandlinger kan vise til en like rask innsettende effekt.

I studien ble Dymista® sammenlignet med en kombinasjon av loratadin og flutikason propionat (LORA+INFP), samt placebo. Til sammenligning var innsettende effekt på LORA+INFP 150 minutter.

Dymista® gir en signifikant symptomlindring av totale nesesymptomer opptil 2,5 time raskere enn LORA+INFP.

 

Dymista® gir signifikant bedre symptomlindring enn et nasalt steroid* ved behandling av allergisk rhinitt.1

Dagens behandlingsalternativ er ikke effektiv nok for de fleste pasienter med allergisk rhinitt. Mange pasienter har fortsatt symptomer til tross for en optimal behandling (også når de benytter flere legemidler).5 

For mer informasjon om Dymista®, se www.dymista.no  

 

 

* I et stort studieprogram (>4600 pasienter) ble det bevist at Dymista® gir signifikant mer effektiv og raskere symptomlindring enn flutikasonpropionat. 

1. Dymista® preparatomtale 2013. 

2. Meltzer et al. Clinically Relevant Effect of a New Intranasal Therapy (MP29-02) in Allergic Rhinitis Assessed by Responder Analysis. Int Arch Allergy Immunol 2013;161:369-377. 

3. Berger et al. Long-term, Randomized Safety Study of MP29-02 (a Novel Intranasal

Formulation of Azelastine Hydrochloride and Fluticasone Propionate in an Advanced Delivery System) in Subjects With Chronic Rhinitis. J Allergy Clin Immunol Pract month 2014.

4. Bousquet J, Meltzer E, Couroux P et al. Onset of action of the fixed combination intranasal azelastine-fluticasone propionate in an allergen exposure chamber, 
The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice (2018), doi: 10.1016/j.jaip.2018.01.031

5. Bousquet et al. Impact of Allergi Rhinits Symptoms on Quality of Life in Primary Care. Int Arch Allergy Immunology. 2012;160(4)393-400.

 

Les mer om Dymista®

Dymista® Nesespray: 1 dose inneh.: Azelastinhydroklorid tilsv. azelastin 125 μg, flutikasonpropionat 50 μg, dinatriumedetat, glyserol, mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium, polysorbat 80, benzalkoniumklorid, fenyletylalkohol, renset vann. Indikasjoner: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig. Pakning: 120 doser (glassflaske). Pris: kr 248,20. 

For mer informasjon: www.felleskatalogen.no Meda AS. Postboks 194, 1371 Asker. Tel 66 75 33 00 Fax 66 75 33 33. E-post info@meda.no  www.meda.no

Dymista

Dymista.no

Dymista® er en nesespray til behandling av sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt.

Les mer på Dymista.no

mIcon_video

Instruksjonsfilm Dymista

Slik bruker du Dymista.

Se filmen

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Viatris-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  29.09.2022