Effekt | Allergiguiden.no
Effekt

Effekt

1: Signifikant mer effektiv enn nasalt steroid*

Efficacy results 1

Dymista® (n=153); FP: flutikasonpropionat (n=151); AZE: azelastinhydroklorid (n=152); rT7SS: reflektive Total of 7 Symptom Score (både nasale og okulære); data presentert som LS gjennomsnittsforandring fra "baseline".

Problem: Pasienter med allergisk rhinitt får symptomer fra både nese og øyne.

Løsning: Dymista® er en forbedring innen behandlingen av allergisk rhinitt fordi den gir signifikant bedre symptomlindring enn enten et intranasalt kortikosteroid (flutikasonpropionat) eller et nasalt antihistamin (azelastinhydroklorid) ved behandling av allergisk rhinitt - både når det gjelder nasale og okulære symptomer. Bildet viser forskjellen mellom de ulike behandlingene når man ser på hele symptomkomplekset (tett nese, nennende nese, nysing, kløende nese, kløende øyne, røde øyne og rennende øyne).

2: Gir raskere og mer effektiv symptomkontroll enn nasalt steroid *

Efficacy results 2

Preparatomtale: www.felleskatalogen.no

AZE: azelastinhydroklorid, FP: flutikasonpropionat, PLA: placebo. [Responders rate] = % av pasienter med en reduksjon av "Total Nasal Symptom Score" på 50 % eller mer.

Problem: Mange pasienter med allergisk rhinitt har dårlig etterlevelse av behandlingen sin. Dette skyldes ofte at det ikke oppnås rask nok symptomlindring.

Løsning: Dymista® gir pasienter signifikant symptomlindring av nasale symptomer opptil 6 dager raskere enn med flutikasonpropionat eller azelastin.

3: Bedre symptomlindring uansett symptomenes alvorlighetsgrad

Efficacy results 3

FP: flutikasonpropionat; AZE: azelastinhydroklorid; rTNSS: reflectsive Total Nasal Symptom Score; data presentert som LS gjennomsnittsforandring fra "baseline" sammenlignet med placebo (95 % Cl). Pasienter med alvorligere symptomer: "baseline" rTNSS > 18,9; pasienter med mindre alvorlige symptomer: "baseline" rTNSS ≤ 18,9.

Problem: De fleste pasienter med allergisk rhinitt har moderate til alvorlige symptomer.

Løsning: Dymista® er effektiv til alle pasienter med moderate til alvorlige symptomer, uansett symptomenes alvorlighetsgrad. Pasienter med allergisk rhinitt som behandles med Dymista® opplever signifikant bedre symptomlindring av sine nasale symptomer enn med enten flutikasonpropionat eller azelastin.


Dymista® er indisert for symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig.

*I det kliniske studieprogrammet sammenlignes Dymista® med intranasalt azelastin og intranasalt flutikasonpropionat ved moderat og alvorlig allergisk rhinitt.

Dymista® Nesespray: 1 dose inneh.: Azelastinhydroklorid tilsv. azelastin 125 μg, flutikasonpropionat 50 μg, dinatriumedetat, glyserol, mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium, polysorbat 80, benzalkoniumklorid, fenyletylalkohol, renset vann.Indikasjoner: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig. Pakning: 120 doser (glassflaske).

For mer informasjon: www.felleskatalogen.no

Mylan - Better Health for a Better World

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  02.07.2020