Om Dymista | Allergiguiden.no
Om Dymista

Dymista® gir signifikant mer effektiv og raskere symptomlindring enn et nasalt steroid*

Dymista® er indisert for symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig.

*I det kliniske studieprogrammet sammenlignes Dymista® med intranasalt azelastin og intranasalt flutikasonpropionat ved moderat og alvorlig allergisk rhinitt.

Fakta

Dymista® er en nesespray for behandling av allergisk rhinitt.

Dymista® er en nesespray for behandling av allergisk rhinitt. 

Den anbefalte daglige dosen er en spray i hvert nesebor to ganger daglig - morgen og kveld.  

Dymista® er like sikkert og gir signifikant mer effektiv symptomlindring enn et nasalt steroid. 

Dymista redigert.jpgKan brukes ved ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt.

Dymista® er indisert for symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig. 

For mange pasienter har tidligere behandling vært utilstrekkelig da de til tross for behandling har hatt plager med symptomer (selv om de har brukt ulike legemiddel).

Mylan - Better Health for a Better World

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  02.07.2020