Vanlige spørsmål om Epipen
Vanlige pasientspørsmål

Vanlige pasientspørsmål

Dotter pratar i telefon om patientfrågor

Hvordan virker EpiPen® ved en alvorlig allergisk reaksjon?

Ved anafylaksi dras luftvegene sammen og blodkarene utvides, noe som kan føre til tap av væskevolum og lavt blodtrykk. Adrenalin virker positivt på ulike deler av kroppen ved anafylaksi. Adrenalin forhindrer lekkasje av væske fra blodkarene og gjør at luftveismuskulaturen slapper av, noe som bidrar til å redusere bronkospasme, pipende pust og pustenød. Adrenalin lindrer også pruritus (kløe), urtikaria (utslett) og angioødem (hevelse) og kan lindre magetarmsymptomer.

Når skal EpiPen® gis?

Det finnes ingen absolutte kontraindikasjoner for bruk av EpiPen® i en livstruende situasjon. EpiPen® er tiltenkt til umiddelbar benyttelse ved akuttbehandling av anafylaktisk sjokk og er ikke en erstatning for legevakt.

Hva er den aktive substansen i EpiPen®?

EpiPen® gir en engangsdose av 0,3 mg adrenalin i en steril løsning.

Hver EpiPen® inneholder 2 ml adrenalinløsning. Cirka 1,7 ml blir igjen etter aktivering og kan ikke benyttes.

EpiPen® Jr gir en engangsdose av 0,15 mg adrenalin i en steril løsning.

Hva inneholder EpiPen®?

0,3 mg adrenalin, 1,8 mg natriumklorid, 0,5 mg natriummetabisulfit, saltsyre for pH-justering og vann for injeksjonsvæsker, pH-intervallet er 2,2-5,0.

Hva inneholder EpiPen® Jr?

0,15 mg adrenalin, 1,8 mg natriumklorid, 0,5 mg natriummetabisulfit, saltsyre for pH-justering og vann for injeksjonsvæsker, pH-område er 2,2-5,0.

Hvordan velger man riktig dose?

Egnet dose bestemmes av pasientens kroppsvekt. EpiPen® skal benyttes av personer som veier over 30 kg. EpiPen® Jr er tiltenkt barn som veier 15-30 kg.

Hvor mange doser kan man gi?

To EpiPen® kan gis. Mer enn to etterfølgende doser av adrenalin skal kun gis under medisinsk overvåkning.

Når kan man gi andre dose med EpiPen®?

5-15 minutter etter den første. Mer enn to EpiPen® ved et anafylaktisk sjokk skal kun gis under medisinsk overvåkning.

Hvilke pakningsstørrelser finnes det av EpiPen®?

Det finnes 1-pk og 2-pk av EpiPen®.

Hvilke pasienter bør benytte adrenalin med forsiktighet?

Adrenalin bør benyttes med forsiktighet på pasienter som har hjerterytmeforstyrrelser, koronar hjertesykdom, organiske hjertesykdommer, høyt blodtrykk eller hos pasienter som står på legemidler som kan utløse arytmier, f.eks. digitalis, diuretika, kinidin eller andre antiarytmika. Hos disse pasientene kan adrenalin utløse eller forverre angina pectoris samt produsere ventrikulære arytmier.

Dette er dog ikke en kontraindikasjon for adrenalin i en akutt, livstruende situasjon.

Hva hender om løsningen blir misfarget?

Pasientene bør bli instruert om å regelmessig sjekke adrenalinløsningen for forekomster av partikler og misfarging. Hvis løsningen inneholder partikler, utvikler en rosa farge eller blir mørkere enn svakt gul, bør pasienten umiddelbart kontakte legen sin for å få en ny EpiPen® ettersom disse forandringene kan være et tegn på redusert effekt.

Hvordan skal EpiPen® oppbevares?

Oppbevares ved høyst 25 °C og beskyttet mot kulde. Må ikke fryses. Beskyttes mot lys.

Inneholder EpiPen® lateks?

Nei, EpiPen® inneholder ikke lateks, og heller ikke laktose, sakkarose, gluten eller tartrazin.

Kan EpiPen® benyttes av sulfittallergiske pasienter?

Det finnes ingen absolutt kontraindikasjon for bruk av adrenalin i en livstruende situasjon. Adrenalin er den foretrukne behandlingen ved alvorlig allergisk reaksjon eller andre nødsituasjoner. EpiPen® inneholder natriummetabisulfitt, en sulfitt som i andre produkter kan gi allergiske reaksjoner, inkludert anafylaktiske symptomer eller livstruende eller mindre alvorlige astmaanfall hos sensitive personer.

Hos en pasient med dokumentert sulfittfølsomhet, kan et annet alternativ til å benytte adrenalin i en livstruende situasjon ikke vurderes som tilfredsstillende fordi adrenalin også motvirker en mulig allergisk reaksjon på sulfitt. Derfor bør forekomsten av sulfitt i dette produktet ikke forhindre bruk av legemidler for behandling av alvorlig allergisk reaksjon eller ved andre nødsituasjoner når sulfittfrie alternativer ikke finnes tilgjengelig.

Hva gjør man med brukt eller utgått EpiPen®?

Brukt eller utgått EpiPen® skal leveres nærmeste helsesenter/legekontor eller nærmeste apotek for kassering.

EpiPen® og EpiPen® Jr (epinefrin) Rx. F. ATC-kod: C01CA24. Legemiddelform: Forfylt autoinjektor inneholdende en dose adrenalin. Indikasjon: Akuttbehandling av anafylaktisk sjokk eller alvorlig allergisk reaksjon mot allergener som f.eks. insektsgift, matvarer eller legemidler. Forpakning: EpiPen® 0,3mg resp. EpiPen® Jr 0,15mg til barn (<30kg). Pris: Etter resept: 1 dose 366,80, 2-pk 692,40. Produktresumé sist oppdatert 03.01.2013. For fullstendig informasjon, se www.legemiddelverket.no.

Mylan - Better Health for a Better World

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  02.07.2020