Ambassadørinnlegg # 2 – Amalie

Hei, her kommer et nytt innlegg fra oss. Denne gangen skal vi skrive litt om hvordan vårt samarbeid med skolen er.

Vi har flere ganger fått spørsmål om hvordan det fungerer for Amalie på skolen, når det er pollensesong. Vi har et fantastisk samarbeid med Amalie sin kontaktlærer. En lærer med stor forståelse og omsorg. Hun tilrettelegger slik at dagene blir enkle å komme igjennom. Dette er ikke alltid en selvfølge. Vi er prisgitte en god lærer.

Amalie får tilbud om å få være inne i friminuttene når det er mye bjøkepollen ute. Bjørka er værstingen for Amalie. Hun velger selv om hun vil være inne, enten alene eller sammen noen andre fra klassen sin. Klassen hennes vet hvorfor hun da er inne, da vi er åpne om allergien hennes. For oss har det vært veldig viktig.

Når det gjelder lekser så er det tilrettelegging her også i dårlige perioder. Da er det gjerne et par fag hun skal priorotere, men det viktigste er at hun kommer seg gjennom skoledagen og heller hviler når hun kommer hjem.

Vi har en god kontakt med lærer via sms, mail. Dette har vært spesielt viktig i og med at Amalie driver med vaksinasjonsprogram hvor hun har vært veldig mye dårlig i høst/vinter.

Nå har Amalie akkurat hatt en dårlig periode, på slutten av bjørkesesongen får hun alltid det. Da klarer hun ikke komme seg på treninger, ikke på skolen og orker ingenting. Da ligger hun rett ut på sofaen. Da er det ingen vei utenom kortison, denne gangen klarte hun seg med en prednisolon. Samme kveld så vi en liten bedring. Dette er bedring fra tidligere, så nå har vi et lite håp om at dette er et resultat av vaksinasjonen hun holder på med

Vi synes det er viktig at man prøver å leve så normalt som mulig selv i perioder man er dårlig, noe som også er viktig for Amalie, både på skolen og i fritiden. Den sosiale biten er veldig viktig. Hun trener aktivt og dette fungerer veldig bra, med litt tilrettelegging. Dette vil vi også ha et innlegg om litt senere

Vårt neste innlegg vil handle om bjørkepollenvaksinasjon.

Hilsen fra Amalie og Marianne

skrevet av Amalie og Marianne - Ambassadører