Toppbilde Artikkel
© Foto: iStock

Klimaendringer øker allergiplagene

Pollensesongen er allerede godt i gang, og i år kom den historisk tidlig. Den milde vinteren har ført til spredning av pollen fra or og hassel allerede i januar. Klimaendringer gjør at vi må belage oss på flere milde vintre, og en tidligere og mer intens pollensesong i årene som kommer. Et varmere klima fører samtidig til en større utbredelse av både eksisterende og nye former for pollenproduserende planter. Dette er dystre spådommer, og ekspertene frykter nå at allergiplager vil påvirke en større del av befolkningen.

Et varmere klima gjør at en stadig større andel av befolkningen må forholde seg til allergi i fremtiden. Avdelingsleder ved øre-nese-hals-avdelingen ved Sørlandet sykehus og professor ved Universitetet i Bergen, Sverre Steinsvåg, mener allergi bør vies betydelig mer oppmerksomhet.

– Måten vi lever på med redusert kontakt med mikrober, mangel på D-vitamin og klimaendringer gjør at vi er mer utsatt for allergi enn tidligere. I løpet av de neste 15 årene spår European Academy of Allergy and Clinical Immunology at halvparten av den europeiske befolkning vil ha allergiske plager, sier Sverre Steinsvåg.

– Forekomsten av allergi er allerede økende, og i tillegg har mange pasienter lavere toleransegrense for hva kroppen tåler enn tidligere. Det er derfor viktig at det rettes oppmerksomhet mot allergi hele året, og ikke bare i pollensesongen, avslutter Steinsvåg. 

Nye plantevekster skaper utfordringer 

Folkehelseinstituttet har særlig advart mot spredning av en ny plantevekst som heter Ragweed, eller Beiskambrosia som den kalles på norsk. Planten er beslektet med burot, og er en av de mest betydningsfulle allergenbærende planteartene på verdensbasis. Planten forårsaker astma hele dobbelt så ofte som øvrige arter. Den har en kraftig pollenproduksjon, som hovedsakelig forekommer i august og september. Beiskambrosia bidrar dermed til å forlenge den normale «syklusen» for pollensesongen. Planten har allerede slått rot i Danmark og i sydlige deler av Sverige. Det fryktes nå at den kommer til Norge og at den vil forverre pollensesongen for mange allergikere.1

Det spås også en økende utbredelse av løvtrær. Bjørkepollen er en av de vanligste pollenallergiene i Norge, og en av de vekstene som formerer seg i takt med en høyere gjennomsnittstemperatur. En økning av løvtrær fører til at pollenstøvet vil finne veien til fjellstrøk og andre områder der det tidligere ikke har vært særlig høy spredning av pollen.1

1 av 3 plages med tett nese

En undersøkelse gjennomført av analysebyrået YouGov for Allergiguiden viser at en av tre stadig går med allergilignende symptomer som tett nese og kløende øyne. Dette er symptomer som lett forveksles med forkjølelse, og det er derfor sannsynlig at flere går med allergi uten å være klar over det. Et legebesøk kan oppklare tvil.

Med økt eksponering for pollen blir det særlig viktig med riktig behandling. Med riktig medisinering kan du dempe plagene og få mest mulig ut av hverdagen. Vi gir deg noen gode råd til hvordan du møter fremtidens pollenutfordringer:
• Rådfør deg med legen og sørg for at du bruker en medisin som er effektiv, også mot den nye pollenspredningen.

• Når sesongen starter tidlig må du huske på å starte medisineringen tidlig nok. Årets sesong er allerede godt i gang, så her er det ingen tid å miste.

Pollenvarselet gir deg en indikator på hvordan spredningen er i ditt distrikt og gjør det lettere å planlegge medisineringen. 

• Undersøk pollenspredningen når du skal på reise, og ikke ta det for gitt at spredningen er svak i høyereliggende strøk. 

1 Kilde – Folkehelseinstituttet, FHI