Menu
Muggsoppallergi

Har du muggsoppallergi?

muggsoppallergi mugg fukt

Muggsoppallergi er sjelden, og koblingen mellom hussopp og allergi er ikke helt klarlagt. Det man med sikkerhet kan si er at visse typer muggsopp er mer skadelig enn andre, og hvordan vi påvirkes varierer veldig fra person til person. De som rammes av muggsoppallergi har som oftest andre allergier, f.eks. hundeallergi, katteallergi eller pollenallergi. Muggsopp kan være ekstra problematisk for astmatikere, som kan få forverrede symptomer hvis de oppholder seg i lokaler med muggsopp1

Den som har muggsoppallergi er overfølsom for sporene og mykotoksinene - giftene - som muggsoppen gir fra seg. Ettersom sporene er luftbårne, får vi dem først og fremst i oss gjennom luften vi puster inn, noe som fører til plager i luftveiene2. Symptomene som forekommer ved muggsoppallergi er vanlig også ved andre allergier, og derfor kan det være vanskelig å koble dem til akkurat innendørsmiljøet. 

Vanlige symptomer ved muggsoppallergi

 • Hoste
 • Luftveisplager
 • Snue
 • Trøtthet
 • Tørr hud
 • Hodepine
 • Rennende og kløende øyne

Muggsoppen produserer sporer og når disse pustes inn kan det oppstå sykdom. Man behøver ikke ha allergi eller astma for å få symptomer i en bygning med fukt- og muggsopp. Hvis du er blitt syk av å oppholde deg i boligen bør du vurdere å flytte ut mens skaden blir utbedret3.

Tiltak ved muggsoppallergi

Man må tilstrebe å ha en bolig uten fukt og mugg, samt være på vakt for vannskader og konstruksjonsfeil. Hvis du har fått en vannskade må du ikke vente, men ta tak i dette med det samme.

Hvis du oppdager fukt må du:

 • Finne årsaken
 • Igangsette bedringstiltak raskt ved at muggsoppen og materialene på det området som er infisert fjernes
 • Bruk tid på opptørking
 • Når skaden er utbedret bør du avslutt med en hovedrengjøring for å fjerne muggsoppsporene fra inneluften

Andre tiltak:

 • Mindre angrep kan vaskes vekk med ulike vaskemiddel / kjemikalier (FHI.no: Rengjøring og fjerning av mugg)
 • Ved større angrep må man innhente profesjonell hjelp for å få vurdert behandlingen. Ved angrep på bærende konstruksjoner, eller steder hvor det er vanskelig å fjerne det materialet som er angrepet, kan disse hjelpe med å finne den beste løsningen og si hvordan du kan forebygge nye angrep

Muggsoppallergikere skal først og fremst unngå kontakt med mugg, men når det ikke er mulig kan muggsoppallergi behandles med medisiner. Ta kontakt med lege som kan gjøre en utredning og tilpasse behandling til den enkelte.

Les mer om andre allergityper;

Referanser:

1. Skulberg KR Helseeffekter ved eksponering for fukt og muggsopp. Allergi i Praksis 2012; 1: 20–24

2. Vitusapotek.no, Muggsoppallergi

3. LHL Astma og Allergi, Muggsopp

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

mIcon_quiz

Vet du om du har allergi?

Ta selvtesten vår og finn ut om du har allergien din under kontroll.

Ta testen her!

mIcon_nasalspray

Behandle allergien din

Ingen skal behøve å gå rundt å kjenne seg snørrete og trøtt på grunn av allergien sin. Det finnes hjelp å få!

Les mer her